Zeka Katsayısı ve IQ Nasıl Hesaplanır

Albert Einstesin Zekası ve Breaking Bad

Herkes kendisinin ne kadar zeki olduğunu düşünür öyle değil mi? Ama bir noktada başkaları ile kıyaslamak gerekir zekayı ki gerçekten zeki miyiz yoksa etrafımızdakiler mi çok aptal bunu öğrenelim. Bu yüzden aslında IQ denilen bir puanlama standardı ile zeka seviyesi ölçülmeye çalışılır. IQ sınıflandırması ile ilgili bilmemiz gereken ilk şey zeka seviyeleridir. Bununla birlikte zeka katsayısı denen bir hesaplama daha vardır. Zihin yaşının kronolojik yaşa bölünüp 100 ile çarpılmasıyla elde edilen zeka testi puanıdır: 100 puan tam olarak normal seviyede bir performans seviyesini gösterir.

FORMÜLÜ: IQ = MA/CA * 100.MA= ZİHİN YAŞI CA= KRONOLOJİK YAŞ

IQ esas olarak insanların bilişsel yeteneklerini ölçer. Zeka, öğrenme, anlama ve yargıda bulunma ya da basit bir nedene dayanan görüşlere sahip olma yeteneği anlamına gelir. Bu aşamada aklımıza IQ'muzu nasıl ölçebiliriz sorusu gelecektir. Asıl mesele bu IQ ölçümü hakkında bilgi sahibi olmak için ilk önce bu ölçümü yapanları bilmeliyiz. IQ kavramı, hangi kaynaklara başvurduğunuza bağlı olarak 1912'de Alman psikolog ve filozof Wilhelm Stern veya 1916'daLewis Terma tarafından geliştirildi. Psikolog Alfred BINET, Fransız hükümeti tarafından 1904'te entelektüel olarak normal çocukları daha düşük olanlardan ayırt etmek için bir test sistemi oluşturmak üzere görevlendirildi.

1. Binet Ölçeği (binet'in IQ Ölçeği çalışmasından) 2. Simon-Binet Ölçeği 3. Stanford-Binet Ölçeği(1916)

 • 140'ın üzerinde – Dahi
 • 120 – 140: Çok üstün zeka
 • 10 – 119: Üstün zeka
 • 90 – 109: Ortalama veya normal zeka
 • 80 – 89: Ortalama zeka
 • 70 – 79: Sınırda zeka eksikliği
 • 70 yaş altı: Geri zekalı

IQ Puanlarının Normal Dağılımı :

 • IQ Puanlarının %99,5'i – 60–140 ARASI
 • IQ Puanlarının % 95'i – 70–130 ARASI
 • IQ Puanlarının %70'i – 85–115 ARASI
 • IQ Puanlarının %50'si – 90–110 ARASI

Düşük IQ ve Zihinsel Gerilik

 • 50-70 – Hafif zeka geriliği (%85)
 • 35-50 – Orta zeka geriliği (%10)
 • 20-35 – Şiddetli zeka geriliği (%4)
 • IQ < 20 – Derin zeka geriliği (%1)

Yüksek IQ & Genius IQ

IQ puanı bazen el becerisi (belli ki), müzik yeteneği ve kişiyi hayatta birçok farklı başarıya götürebilecek bir dizi başka yetenek gibi şeyleri ölçmekte başarısız olur. Bununla birlikte, bir IQ testinin puanı, bir kişinin düşünme, akıl yürütme ve genellikle hayatınızın birçok aşamasında kritik olabilecek sorunları çözme yeteneğinizin sessiz ve doğru bir göstergesini verecektir.

Peki sizin IQ'nuz kaç, yorumlarda yazmanızı rica ediyoruz. Eğer henüz IQ'nuzu ölçmediyseniz "ücretsiz iq testi" gibi bir anahtar kelime araması yaparak online bir iq testi çözebilirsiniz. Çok kesin olmamakla birlikte, aşağı yukarı bir fikre sahip olacaksınız. 

Bir Cevap Yaz

Yorumlar