Yargıtay’dan mesaiye geç gidip erken çıkanları ilgilendiren karar: Tazminatsız kovulma sebebi

Yargıtay’dan mesaiye geç gidip erken çıkanları ilgilendiren karar: Tazminatsız kovulma sebebi

Yargıtay’dan mesaiye geç gidip erken çıkanları ilgilendiren karar: Tazminatsız kovulma sebebi

Yargıtay, mesaiyi saatlerine uymayan bir çalışana kıdem tazminatı ödenmesi tarafında karara imza atan İş Duruşması ile İstinaf Duruşması’nın kararını bozdu.

İHA’nın haberine nazaran çalıştığı şirkette sabah 08.00 mesaisine yarım saat geç kalan akşam da mesaisinden 15 dakika erken çıkan emekçi tazminatsız formda kovuldu.

Soluğu İş Duruşması’nda alan emekçi, depo emekçisi olarak çalıştığını, davalı patron tarafından iş kontratının açık ve kesin bir söz olmadan sona erdirildiğini lisana getirdi.

Duruşma, iş kontratının patron tarafından haksız nedenle feshedildiğini ileri sürerek, feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine ve yasal sonuçlarına karar verilmesini talep etti.

Davalı patron ise davacının iş mukavelesinin haklı nedenle sona erdirildiğini, davacının mazeretsiz olarak işe hiç gelmediğini, veya geç geldiğini yahut vazife yerini terk ettiğini, fesih sürecinin yöntemine uygun biçimde gerçekleştirildiğini, davacının iş mukavelesinin haklı ve geçerli nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddini istedi.

‘Fesih ölçülü olmamıştır’

Duruşma, davalı patronun yapmış olduğu fesih sürecinde feshin son deva olma prensibine uyulmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Kabul kararına karşı davalı avukatı istinaf müracaatında bulundu.

Bölge Adliye Duruşması Hukuk Dairesi davalı avukatının istinaf başvurusunu asıldan reddetti.

Gerekçeli kararda, davacının 08.00’de başlayan vardiyaya 08.35 ve 09.00’da işbaşı yapması hareketlerinin iş akdi feshini gerektirir yükte olmadığı, davalı işverence bu hareketler nedeniyle işleyişin ne halde olumsuz etkilendiği konusunun ispatlanamadığı, fesih sürecinin ölçülü olmadığı belirtildi.

Kararı davacı personel temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay kararı bozdu

Yargıtay kararında, emekçinin işe geç gelip erken çıktığına dair tutanak tutulduğuna dikkat çekti. Davacının savunma vermediği ve davacıya bu nedenle 2 günlük fiyattan kesme cezası ve ihtar verildiği, davacının belirtilenlerin hakikat olmadığına ait savunma verdiği hatırlatıldı.

Kararda, şu tabirlere yer verildi:

“Davacıya ihtar verildiği, iki gün işe geç geldiği belirtilerek (08.00-16.00 vardiyasına 08.35 ve 09.00’da geldiği) tutanak tutulduğu, davacının savunma vermediği, 17.10.2016 tarihli ihtarname ile davacının iş akdinin feshedildiği anlaşılmıştır. Davalı iş yerinin özelliği ve yapılan işin gereği kesintisiz çalışılması gereken işyerinde mazeretsiz devamsızlıklar yaparak aksiliklere yol açan davacının iş akdinin feshinin geçerli nedene dayandığı anlaşılmakla davanın reddi gerekirken yanılgılı kıymetlendirme ile yazılı biçimde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. İş Duruşması ve Bölge Adliye Duruşması’nın kabul istikametindeki kararı bozularak ortadan kaldırılmıştır. Feshin geçerli nedene dayandığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiştir.”

 

3 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir