Yargıtay’dan gece çalışanlar için karar

Bursa‘da iki küçük çocuk annesi, daima gece vardiyasında çalışmaya zorlandığını belirterek istifa etti. Patron tazminat ödemeye yanaşmayınca, bayan emekçi soluğu İş Mahkemesi’nde aldı. 

Bayan personel, çocuklarının küçük olmasına karşın son vakitlerde daima gece vardiyasına yazıldığını, bu durumun aile yaşantısını ve sıhhatini olumsuz etkilediğini, kısım amiri ve mesailerden sorumlu olan kişi ile şirket yetkililerine durumunu bildirmesine karşın gece mesailerinde çalıştırılmaya devam ettiğini, bu nedenle iş akdini haklı nedenle feshettiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatının davalıdan tahsilini talep etti. 

Davalı patron savları reddetti. Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Davacı bayan kararı temyiz edince devreye Yargıtay 22. Hukuk Dairesi girdi. Patronun emekçiyi müdafaa ve gözetme borcu olduğunun hatırlatıldığı kararda şöyle denildi:

“İşverenin, emekçinin beden bütünlüğüne, kişiliğine hürmet gösterme ve muhafaza yükümlülüğü yanında bunları muhafazaya elverişli tüm tedbirleri almak, onun çıkarlarına ziyan verebilecek davranışlardan kaçınmak biçimindeki yükümlülüklerden oluştuğu kabul edilir. Somut uyuşmazlıkta, davacı iki küçük çocuğunun olması ve sıhhatinin elvermemesine karşın iş akdinin sona ermeden evvelki son 1 ay daima gece vardiyasında çalıştırıldığını, daima hale gelen bu durumun aile yaşantısı ve sıhhatini olumsuz etkilediğini, durumun düzeltilmesi için işyeri yetkililerine başvurduğunu, birinci başta durumun düzeltileceği konusunda oyalandığını daha sonra da çalıştırılmasında rastgele bir değişikliğe gidilmediğini bu nedenle iş akdini haklı nedenle feshettiğini ileri sürmüştür. Postalar Halinde Personel Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara Ait Özel Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 8. hususuna nazaran iki haftalık nöbetleşme temelinin da uygulanabileceği düzenlenmiştir. Davalı işverence yönetmelik kararına alışılmamış olarak davacı son bir ay daima olarak gece vardiyasında çalıştırılmıştır. Başka yandan belgedeki bilgi ve evraklardan davacının iş akdini feshettiği periyotta annenin ilgi ve sevgisine muhtaç iki küçük çocuğunun bulunduğu ayrıyeten davacının sıhhat sorunlarının olduğu anlaşılmaktadır. Yargılama sırasında dinlenen şahit beyanlarından ve evraktaki evraklardan davacının aile ve sıhhat mazeretlerinden ötürü bir mühlet gece çalıştırılmamasına ait talebini işyeri yetkililerine bildirdiği lakin patron tarafından bu talebin karşılanmadığı sabittir. Davalı patronun emekçiyi anılan yönetmeliğe karşıt olarak çalıştırdığı ayrıyeten gözetme borcuna muhalif davranması nedeniyle davacının iş mukavelesini haklı olarak feshettiğinin kabulüyle kıdem tazminatına hükmedilmesi gerekirken, reddi kusurlu olup bozma nedenidir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verildi.”

Bir Cevap Yaz

Yorumlar