Yargıtay, Whatsapp, Facebook ve e-mail yazışmalarını kanıt niteliğinde saydı

Toplumsal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) tarafına tahakkuk ettirdiği prim borcunun iptali için harekete geçen emekçi, bir avukatla anlaştı. Avukatla fiyat mukavelesi imzalamayan emekçi, birinci duruşmaya girmediğini tez ettiği avukatın vekaletini iptal etti.

Buna karşın alacaklı olduğunu öne süren avukat, icra takibi başlattı. Hayatının şokunu yaşayan davacı, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yolunu tuttu.

Avukatın vekaletten azil nedeniyle avukatlık fiyatı talep ettiğini, lakin davalıya rastgele bir borcu bulunmadığını lisana getirdi. Davalı avukatın kelam konusu davanın birinci duruşmasına dahi girmeden azledildiğini, talep edilen avukatlık fiyatının fahiş olduğunu, davalının talimatı üzerine belirlediği bireylere avukatlık fiyatı olarak bir kısım ödemenin yapıldığını, bu konunun taraflar ortasındaki yazışmalarla sabit olduğunu kaydetti.

Takip evrakına bahis borçtan ötürü davalıya borçlu olmadığının tespitine, davalının makûs niyet tazminatına mahkum edilmesini istedi. Davalı avukatı; davanın reddini talep etti. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. Karar hem davacı hem de davalı tarafından temyiz edildi.

‘Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar’

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Taraflar ortasında yazılı bir fiyat mukavelesi bulunmadığına dikkat çekilen Yargıtay kararında şu tabirlere yer verildi:

  • Davalı avukat tarafından davacıya gönderilen e-mail yazışmasında; SGK’ya açılacak dava ile ilgili fiyat dökümü yapılmıştır. Mahkemece belirtilen mail yazışmasının değerlendirilmediği anlaşılmaktadır.
  • Maddede; ‘Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı yahut basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, sinema, manzara yahut ses kaydı üzere bilgiler ile elektronik ortamdaki datalar ve bunlara misal bilgi taşıyıcıları bu Kanuna nazaran dokümandır.’ yazılıdır.
  • Bu düzenleme ile mail yazışmaları da doküman olarak kabul edilmiştir. O halde, mahkemece mail yazışmaları ve davacı tarafından yapılan ödemeler kıymetlendirilerek davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı biçimde davanın reddine karar verilmesi yordam ve yasaya muhalif olup, bozma nedenidir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Bir Cevap Yaz

Yorumlar