Yargıtay: Öfkeyle işyerini terk etmek kovulma sebebi

Bursa‘da iş yerindeki birtakım uygulamalara öfkelenen TIR sürücüsü, iş yerini terk etti. Patron ise devamsızlıkları tutanak altına alıp sürücüsü tazminatsız kovdu.

İş Mahkemesi’nin yolunu tutan sürücü, alacağı sebebiyle mukaveleyi kendisinin feshettiğini öne sürdü. Çabucak çabucak tüm dini ve ulusal bayramlarda aralıksız çalışmasına karşın karşılığının ödenmemesi, sefer priminin sigorta matrahına yansıtılmaması ve en son yaptığı 8 seferinden ötürü ismine tahakkuk eden sefer priminden ötürü haksız ve mesnetsiz biçimde borç tahakkuk ettirilmek suretiyle sefer primlerinden kesinti yapıldığını lisana getirdi.

İş akdinin devamının çekilmez hale geldiğini ve iş akdinin anılan tarihte haklı nedenlerle sona erdirildiğini argüman ederek, fazlaya ait talep ve dava hakları gizli kalmak kaydıyla, 4 bin lira kıdem tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Davalı patron ise davacının istifa etmediğini, devamsızlık sebebiyle kovulduğunu anlattı. Mahkeme davanın kısman kabulüne hükmetti. Kararı patron temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, başına nazaran mesaiyi terk eden personelin tazminatsız halde kovulmasının önünü açtı. Kararda şu tabirlere yer verildi:

“Tarafların açıklamaları ve evraktaki bilgi ve evraklardan davacı çalışanın hiçbir açıklama yapmadan iş yerini terk ettiği aksiyonlu fesih metoduyla işi sona erdirdiği görülmektedir. Dairemiz uygulamasına nazaran işi terk esnasında kelamlı yahut yazılı olarak belirtilmeyen terk sebebinin makul mühlet içerisinde açılan dava dilekçesinde açıklanması mümkün ise de tekrar dairemiz uygulamasına nazaran fesihten çok sonra açılan davada yapılan izah başlangıçta haklı sebebe dayandırılmayan feshe sonradan haklılık kazandırma eforu olarak bedellendirilmektedir. Somut olay bakımından davacı personel yazılı ve kelamlı hiçbir açıklama yapmadan işi terk etmiş, terk sebebini 6 yıl sonraki dava dilekçesiyle açıklama yoluna gitmiş, bir manada başlangıçta haklı sebebe dayandırmadığı feshine sonradan haklılık kazandırmaya çalışmıştır. Feshe ait oluşa nazaran koşulları bulunmayan kıdem tazminatı talebinin reddi yerine kabulü kusurludur. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Bir Cevap Yaz

Yorumlar