Ulusal Eğitim Bakanlığı duyurdu: Liselerdeki eğitim ve öğretim yönetmeliğinde değişiklik

Ulusal Eğitim Bakanlığı duyurdu: Liselerdeki eğitim ve öğretim yönetmeliğinde değişiklik

Ulusal Eğitim Bakanlığı duyurdu: Liselerdeki eğitim ve öğretim yönetmeliğinde değişiklik

Ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, idare ve işleyişe ait yol ve asılların düzenlendiği yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Ders programları tamamlanacak

Buna nazaran, öğrencinin iki periyot puanı alabilecek durumda olmasına karşın öğretmenin raporlu yahut müsaadeli olması, vazifeye geç başlaması, devir bitmeden ayrılması ile öğretmensizlik, doğal afet, salgın hastalık, fevkalâde hal ve gibisi sebeplerle işlenemeyen ders programları tamamlanacak.

10 öğrenci talebi kuralı aranmayacak

Toplumsal bilimler liselerinde hazırlık sınıfı açılması zorunluluğuna yönelik düzenlemeye son verilerek, Bakanlıkça uygun görülen liselerde hazırlık sınıfı açılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Ders seçimleri okullar tarafından sisteme girilen kitap taleplerinin daha evvelden belirlenebilmesi gayesiyle şubat ayı yerine aralık ve ocak aylarına alındı. Vücut eğitimi, görsel sanatlar, müzik üzere yeteneğe bağlı olarak seçilen derslerde, 10 öğrenci talebi koşulu aranmayacak.

Ödev verilmeyecek

Bakanlığın düzenlemesiyle okullarda öğrencilere, resmi tatil günlerinde puanla pahalandırılacak halde ödev verilmeyecek. Ulusal Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan eğitim, öğretim, idare ve öbür işleyiş ile ilgili kısımlar Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne aktarıldı.

Meslek liselerine ait değerli düzenleme 

Anadolu teknik programlarında 12. sınıfta alan ayırımı yapılmaksızın akademik dayanak şubeleri oluşturulacak. Bu öğrenciler, seçtikleri akademik takviye paketine nazaran kümelere ayrılacak. Bir kümedeki öğrenci sayısı 10’dan az olmayacak. Lakin ders yılı içerisinde öğrenci sayısının azalması durumunda mevcut öğrencilerle eğitime devam edilecek. Anadolu teknik programına merkezi imtihanla yerleşen öğrenciler ile Anadolu meslek programından Anadolu teknik programına geçiş yapan öğrencilerin eğitimleri başka şubelerde gerçekleştirilecek.

Anadolu teknik programları

Anadolu teknik programlarına merkezi imtihan puanıyla, tercihleri doğrultusunda, direkt alana öğrenci yerleştirilecek. Yerleştirme süreçlerinden sonra boş kontenjanı bulunan alanlara merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan başka ortaöğretim kurumlarından 9’uncu sınıf birinci devir sonuna kadar, nakil ve geçiş yapılabilecek. Fakat yetenek, mülakat ve vücut yeterliliği imtihanı ile öğrenci alınan alanlarda bu imtihanlara girerek başarılı olunması gerekecek.

E-Okul sistemi üzerinden yapılacak

Anadolu meslek programı öğrencilerinden 11. sınıfı direkt geçen ve 9, 10 ve 11. sınıf ortak derslerinin yüklü yıl sonu muvaffakiyet puanlarının aritmetik ortalaması en az 70 olanlar Anadolu teknik programına geçiş için başvurabilecek. Müracaat ve yerleştirme süreçleri, Bakanlıkça belirlenen asıllar ve kayıt takvimi çerçevesinde, e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Ayrıyeten ustalık yeterliliğini kazanmış olanların iş pedagojisi kurslarına uzaktan eğitim yoluyla da  katılabilmeleri ve imtihanlarını e-Sınav formunda yapılabilmesi tarafında düzenlemede bulunuldu.

Alana yerleştirme 10. sınıftan 9. sınıfa alındı

Anadolu teknik programlarına ve proje okulu kapsamındaki mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu meslek programlarının proje kapsamındaki alanlarına merkezi imtihan puanıyla tercihleri doğrultusunda direkt alana öğrenci yerleştirilecek. Öteki Anadolu meslek programlarında alana yerleştirme süreci ise 10. sınıf yerine 9. sınıfta yapılacak. Böylelikle 9. sınıfta alınan ders yılının başladığı birinci 2 hafta içerisinde okullarında yapılacak alan tanıtımları ve yönlendirmeler sonucunda öğrencilerin tercihleri alınmak suretiyle ortaokul muvaffakiyet puanı temel alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Anadolu teknik ve Anadolu meslek programlarında kola yerleştirme süreci 9. sınıfın sonunda e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

Anadolu meslek ve Anadolu teknik programlarında öğrencilerin 9. sınıf sonunda meslek eğitimindeki yetenek ve muvaffakiyetleri, dalın gereksinimi, öğrenci ile velilerin talepleri ve küme oluşturma sayıları dikkate alınarak kısma geçiş süreçleri ilgili okul müdürlüğünce yapılacak. Tercihlerin belirli kısımlarda ağırlaşması halinde 9’uncu sınıf yıl sonu muvaffakiyet puanı yüksek olanlara öncelik verilecek.

Mesleksel eğitim merkezi programına kayıtlı 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin maharet imtihanı, Bakanlıkça hazırlanan, kalfalık ustalık marifet imtihanı kıymetlendirme kriterleri doğrultusunda, uygulamalı olarak yapılacak ve kamera kaydına alınacak.

Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9. sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların 9. sınıflarına yeterlilik imtihanına bağlı olarak nakil yoluyla geçmek isteyen öğrenciler için getirilen “ekim ayı sonuna kadar” sınırlaması kaldırıldı.

Yabancı lisan imtihanlarına standart getirildi

Bakanlığın yeni yönetmeliğine, yabancı lisan derslerinin imtihanlarında yaşanan farklı manaya ve uygulamaların önüne geçilmesi, uygulamada birlikteliğin sağlanması için yeni kararlar getirildi. Buna nazaran, yabancı lisan derslerinin her bir imtihanı, dinleme, konuşma, okuma ve yazma hünerlerini ölçecek formda yazılı ve uygulamalı olacak.

Sorumluluk imtihanlarında 50 puan kuralı

Yeni yönetmelikle bir dersten sorumlu geçen öğrenciler için sorumluluk imtihanından en az 50 puan alınması kaidesi getirildi.

Tahsil mühleti içinde ikinci kere sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek mesleksel eğitim merkezine, açık öğretim lisesine, mesleksel açık öğretim lisesine yahut açık öğretim imam hatip lisesine kayıtları yapılacak.

Mesleksel eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerden birebir alanda/dalda ikinci sefer sınıf tekrarı durumuna düşen öğrenciler, ders yılı sonunda farklı bir alandan tekrar kayıt yaptırabilecek. Mesleksel eğitim merkezinde okuma hakkı bulunmayan öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek açık öğretim lisesi, mesleksel açık öğretim lisesi yahut açık öğretim imam hatip lisesine yönlendirilerek kayıtları sağlanacak. Kayıt olmak istemeyen öğrencilerin kayıtlarının açık öğretim lisesi, mesleksel açık öğretim lisesi yahut açık öğretim imam hatip lisesine yapılması imkanı getirilecek.

Öğretmenlerin mesleksel çalışma takvimi

Liselerde vazifeli yönetici ve öğretmenler, eylül ayının birinci iş gününden derslerin başlangıç tarihine, derslerin kısmı tarihinden temmuz ayının birinci iş gününe kadar geçen mühletler ile kasım ve nisan aylarında yapılacak orta tatillerde, Bakanlıkça hazırlanan program dahilinde kendi okullarında mesleksel çalışmada bulunacak.

Lakin ilçe, vilayet yahut ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava şartları üzere nedenlerle eğitim ve öğretim faaliyetinin iki haftadan fazla mühletle yapılamaması ve uygulanacak telafi programlarının ders yılı içerisinde tamamlanamaması durumunda yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Bakanlıkça mesleksel çalışma takviminde değişiklik yapılabilecek. Mesleksel çalışma programı, okul müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta evvelden duyurulacak.

Gebe öğretmenlere, hamileliğin 24’üncü haftasından itibaren doğum sonrası analık müsaadesi müddetinin bitimini takip eden bir yıllık mühletin sonuna kadar istememesi halinde nöbet misyonu verilmeyecek.

Engelli, engelli çocuğu yahut bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyi olanlar ile süt müsaadesi kullanan öğretmenlerin haftalık ders programı, gün ve saatleri okulun genel işleyişini bozmayacak biçimde ilgili öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hazırlanacak.

Bakanlık, daha evvel ilköğretim kurumlarında olduğu üzere liselerde de fevkalâde durumlarda eğitim, öğretim, idare ve işleyişe ait alınması gereken önlemlere ait de yeni düzenleme yaptı. Buna nazaran, İlçe, vilayet yahut ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava şartları üzere durumlarda yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, idare ve işleyişe ait yol ve asıllar Bakanlıkça ayrıyeten belirlenebilecek.

3 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir