TÜSİAD Lideri Kaslowski: Para siyaseti açık ve net olmalı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) İdare Heyeti Lideri Simone Kaslowski, Avrupa Birliği‘nin salgın sonrası periyot için ticari bağlarını çeşitlendirmeyi ve kendisiyle misal düşünen ülkeler ile ittifaklar oluşturmayı planladığını belirterek, “Bu devirde hem rekabet gücümüzü artırmak hem de tedarik zincirinde yer almak istediğimiz bölgeler ile pahalara dayanan iş birlikleri kurmak zorundayız” dedi.

TÜSİAD tarafından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın iştirakiyle ‘Global Tedarik Zincirlerinin Tekrar Yapılanması’ başlıklı webinar düzenlendi.

Aktifliğin açılışında konuşan Kaslowski, Kovid-19 krizinin dünya iktisadı ve tedarik zincirlerine tesirini, bu sürecin Türkiye’nin global rekabet ve üretim gücüne yansımalarını, riskleri ve fırsatları yakından incelediklerini söyledi.

Martta kurdukları misyon gücü oluşumları aracılığıyla çeşitli dalları takip ettiklerini, teklifler geliştirdiklerini ve iş dünyasındaki farkındalığı artırdıklarını anlatan Kaslowski, Avrupa’da Türk iş dünyasının görüşlerini lisana getirdiklerini bildirdi.

Kaslowski, kelam konusu uyum ve iş birliğinin gerçek, yerinde ve vakitli adımlarla uygun siyasetlere kapı açacağını kaydederek, kamunun çalışmalarına katkı sunduklarını ve gelecek devirde de her türlü dayanağı vermeye hazır olduklarını aktardı. Kaslowski, bu süreçte Ticaret Bakanlığı ve öbür kamu paydaşları ile sürdürdükleri istişarelerden bahsetti.

‘Özel dal tedarik zincirlerini güçlendirme gereksinimi duyuyor’

TÜSİAD İdare Şurası Lideri Kaslowski, Dünya Ticaret Örgütü’ne nazaran 2020 yılında mal ticareti hacminde yüzde 9,2 düşüş yaşanacağını, direkt yabancı yatırım akışının ise yüzde 30 gerileyeceğini belirterek, kelamlarını şöyle sürdürdü:

  • “Küresel tedarik zincirlerinin faaliyet gösterdiği şartlar hakkındaki meçhullüğü azaltmak için öngörülebilir düzenleme, ticaret ve yatırım ortamı siyaseti vazgeçilmezdir. Çünkü özel bölüm Kovid-19 eser ve hizmetlerine yönelik talep artışlarıyla ve yeni olağanın neden olduğu talep modellerindeki değişikliklerle karşı karşıyadır. Özel bölüm, tedarik zinciri direncini güçlendirme muhtaçlığını, risk ve verimlilik açılarından yine pahalandırıyor. Bunu yaparken koordineli, şeffaf, dengeli ve iş birliğine dayalı mahallî ve memleketler arası inisiyatiflere muhtaçlık duyuyor. İnancı yine tesis etmenin tek yolu da budur.”

Kaslowski, bu inisiyatifleri muvaffakiyete uluşturacak ögenin; pandemiye ait dataya açık, erken ve sağlam formda ulaşmaktan geçtiğini anlattı.

‘AB Yeşil Mutabakatı için sektörel yol haritası çıkarılmalı’

Simone Kaslowski, salgın sonrası dünyada yalnızca fiyatlarla değil ülkelerin hukuk sistemleri ve bedeller üzerinden yatırım ve iş birliği tercihlerinin yapılacağı bir periyot başladığını belirterek, kelamlarını şöyle sürdürdü:

  • “AB de gelecek devirde ticari bağlantılarını çeşitlendirip benzeri düşünen ülkelerle ittifaklar oluşturmayı planlıyor, kilit ticaret partnerleriyle AB pahaları çerçevesinde alakalar tesis etmeyi hedefliyor. Bu devirde hem rekabet gücümüzü artırmak hem de tedarik zincirinde yer almak istediğimiz bölgeler ile pahalara dayanan iş birlikleri kurmak zorundayız. Önümüzdeki periyotta AB-Türkiye Gümrük Birliğinin dijital tek pazar ve yeşil mutakabat boyutlarını içerecek formda güncellenmesi gerektiğini AB yetkileri ile yaptığımız tüm görüşmelerde bilhassa lisana getiriyoruz.”

Kaslowski, bu çerçevede, son devirde AB’nin bilhassa Vietnam, Japonya, Hindistan ve Meksika üzere ülkelerle ticari bağlantılarının yakından izlenmesi, STA siyasetlerinin tedarik zincirlerinin dönüşümünü dikkate alarak kıymetlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

AB’nin, yeni jenerasyon ticaret yaklaşımıyla artık ticari siyasetlerinde Paris Muahedesi ve sürdürülebilir kalkınma unsurlarına ahengi bir ön koşul olarak gündeme getirdiğini anımsatan Kaslowski, “Bu açıdan, AB Yeşil Mutabakat ve birlikte gelen Hudutta Karbon Düzenlemesi üzere alt düzenlemelerin ülkemizin ihracat rekabetçiliği gözetilerek ele alınması ve sektörel yol haritaları çıkarılması gereklidir” dedi.

Sonda karbon düzenlemesinin bir risk olmaktan çıkartılabilmesi için kriterleri karşılayan şirketlere yeşil pasaport edinebilmesinin yolunun açılması gerektiğini lisana getiren Kaslowski, yüksek teknolojili eserlerin ihracatını artırmak içinse Ferdî Bilgilerin Korunması Kanunu‘nu AB Genel Data Müdafaa Tüzüğü (GDPR) ile uyumlu hale getirmenin ehemmiyetinden bahsetti.

‘Kur, faiz ve enflasyon belirsizlikleri ekonomiyi olumsuz etkiliyor’

TÜSİAD İdare Heyeti Lideri Kaslowski, yüksek katma pahalı eser ve üretimi sağlamanın, yenilikçilik kasını güçlendirmenin, insan yetkinliği ve dijital teknolojilerin global rekabetçilik için elzem bahisler olduğunu vurguladı.

“İçinde bulunduğumuz kuvvetli devirde hem en az hasarı almaya çalışmalı hem de süratle toparlanmak için sağlam bir yatırım ortamını eşzamanlı yaratmalı; cazibe merkezi olmak için gerekli ekonomik ve yapısal temelleri de sağlamalıyız” diyen Kaslowski, şu açıklamalarda bulundu:

  • “Bu temellerin başında hiç kuşkusuz ekonomik istikrar geliyor. Kur, faiz, enflasyon döngüsünde yaşanan belirsizlikler ekonomik istikrarı ve gerçek kesimi çok önemli ölçüde olumsuz etkiliyor. Bu belirsizlikleri aşmanın en uygun yolu para siyasetinin açık ve net olması, amaçların ve araçların irtibatının hakikat formda yapılmasıdır. İktisatta dengelenmeyi sağlamak için bir olağanlaşma süreci başlatılmış ve son iki ayda bu tarafta adımlar atılmıştı. Bu siyasetlerin devamı ülkemize ilişkin risk algısını uygunlaştırmak için son derece değerli. Bir ülkede iktisat siyasetleri ne kadar karmaşık ve anlaşılması güç ise ülkeye olan yatırımcı ilgisi de o kadar zayıflıyor. Olağanlaşma süreci açık ve net siyasetlerle devam ettirilmeli.”

‘Müdahale telaşları yatırım ortamına ziyan verir’

Simone Kaslowski, yalnızca finansal piyasalarda değil gerçek dalda de özgür piyasa unsurlarının ön planda tutulması gerektiğinin altını çizerek, kelamlarını şöyle tamamladı:

“Özel şirketlerin iştirak yapılarına kriterleri belirli olmayan biçimde müdahale edilebileceği telaşları yatırım ortamına ziyan verecektir. Ticarette korumacılıktan kaçınılmalı, ticari ortaklarımızla diplomatik bağlantılara özel kıymet verilmelidir. Memleketler arası düzenlemelerden, üniversal hukuk unsurlarından ayrışılmamalı. Hukuk devleti olmak muteber bir yatırım merkezi olmanın en esas kaidesidir.”

Bir Cevap Yaz

Yorumlar