Türkan Elçi: Bu mülk hepimizindir, adalet hepimizin olmalı hakim beyefendi

Tahir Elçi cinayeti davasının görülen birinci duruşmasının akabinde Türkan Elçi, duruşmada okuyamadığı dilekçesini adliye önündeki açıklamada okudu. Türkan Elçi, Tahir Elçi’nin öldürülmesinin akabinde verdiği dilekçedeki “Tahir Elçi, Müslüman bir toplumun çoğunlukta yaşadığı bir ülkede bir mabedin ayakları altında barışı lisana getirmiş, insanlık açısından kıymetli sayılan kutsal yer ‘cami ve kutsal sözcük barış’ onun şahadetinde bir ortaya gelmiştir, Tahir Elçi’nin vicdanlı vazife ahlakıyla çalışacak yetkililerin günün birinde çıkıp katili adaletin eline teslim edeceği tarafındaki umutlarımı kaybetmeden bekleyeceğim” sözlerini hatırlattı.

Türkan Elçi’nin duruşmada okuyamadığı dilekçesinin devamı şöyle: 

“Geçen beş yıl, vefat hakikatinin acısından hiçbir şey eksiltemezken ne yazık ki ilgili makamların işlenen menfur cinayetin faillerinin bulunması istikametindeki isteksizliği, çeşitli korku ve saiklerle mağduriyete karşı kayıtsız kalması ve sessizliği yeğlemesi umutlarımızın azalmasına neden olmuştur hâkim beyefendi.

‘Vicdan sahibi ve vazife ahlakıyla çalışacak yetkililerin günün birinde çıkıp katili adaletin eline teslim edeceği’ni umduğum dilekçemde birebir vakitte ‘vicdan’ sözcüğü geçiyor. Bir hâkim herkes kadar etten, kemikten olduğu kadar, adalet dağıtıcısı vazifesi gereği herkesten farklı olarak baştan başa daha çok vicdandır, hâkim beyefendi. Bir hâkimin vicdanı birebir vakitte onun iç sesidir. İç ses de her türlü siyasi mülahazadan, ön yargıdan, ideolojiden, dini niyetten uzak, kalpten gelen bir sestir. Biz bugün bu makamdan bu sesi duymaya geldik, lakin ve lakin bu ses, yıllardır beklediğimiz adaleti tesis edebilir. Vicdanınızın sesi bir bahar yağmuru üzere sonbaharımıza yağabilmeli, hukuk sonsuz gök üzere gürleyebilmeli, şiddeti isteyenlerin elleri ve emelleriyle kirlenen bu topraklar vicdan yağmuruyla yıkanmalı hâkim beyefendi. 

Adalet dağıtıcısı olarak addedilen makamınıza hürmetimiz var, zira mağdur vekili olarak yapılan haksızlıkların adaletle buluşması için hukuka inanan bir insanın ruhunun mahkeme duvarlarında izi var. Haksızlığın nereden geldiğine bakmaksızın karşı koyan bir insanın ruhu. Bu ruhun bir hukukçu için elzem olduğunu, bir hukukçunun her şeyden evvel beşere insan olarak paha vermenin gerekli olduğunun idrakine varmış bir hukukçunun ruhu. Hukukun bir kural yığını olmasından daha çok, hukuk vasıtasıyla   yeryüzünde herkesin insanca bir ortada yaşayabileceği, güçlünün güçsüzü ezmeyeceği ve gücü sonucunda adaletin tesis olunacağına biz daima inandık. İnsanlık, birinci periyotlarından günümüze kadar birçok pahanın üstünde aşkın bir kıymete sahip adalet kavramına   daima gereksinim duymuştur. Bu üstün pahanın tecelli edebilmesi niyet ve aksiyonlarında objektif, önyargılarına dayanmadan, yalnızca kendi bakış açısıyla değil, üniversal hukuk bakış açısına nazaran kararlar veren hukuk uygulayıcılarının pratikleriyle mümkün olabilmiştir. Sizden talebimiz bu pratiğin icrasıdır hâkim beyefendi.

Şu an önünüzdeki evrakta maktul olarak geçen kişinin, insan haklarının üniversal prensiplerine inanan, ahlaki boyutunu kavrayıp içselleştiren, her türlü ideolojik, siyasi, dini görüşten münezzeh birinin; bir sonbaharın kasımında savaşsız ve huzurlu bir hayatın tesisi için dudaklarından dökülen son kelamlarının sesi hala kulaklarımızda hâkim beyefendi. Gidenler sarfiyat, bir daha dönmez. Ölüler konuşamaz, geride sesleri kalır hâkim beyefendi. Dar bir sokağın dar anında “Savaşlar, çatışmalar, operasyonlar bu alandan uzak olsun” cümlesi yankılanır. Bu sese aksiseda olabilecek tek ses, adaletin ulvi sesidir hâkim beyefendi. Elimiz yüreğimizde, kulaklarımız kirişte adaletin sesini beklemekteyiz hâkim beyefendi.

Arkasını gerisini bir türlü görmeye kudretimizin yetmediği birileri, gökten insafsızca kurşun yağdırdı, bize değen kurşun tekti. Tek kurşun ne taksir ne de kusurdur, tek kurşunda kindar kastın izleri dolaşır hâkim beyefendi. Sıkılan kurşunun vebalinin yargının boynunda kalmasından korkarım hâkim beyefendi. Kişisel ve de kamusal taraflarıyla yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını objektif bir biçimde temsil eden yargıçlar olarak kendi şahsî görüşlerinizin, ideolojilerinizin, dini inançlarınızın  etkisinde kalmadan, bir tarafın çıkarını gözetmeden, yargılananlar ortasında  devletin memuru olan polislerin de bulunması münasebetiyle devletin menfaatini korumak üzere bir baskının yükünü  hissetmeden, hiçbir siyasi erkin  gücüne meyletmeden, ferdî çıkar  gözetmeden  sadece ve yalnızca cürümlünün cezalandırılmasının temel alınacağı adilane bir kararla; toplumun adalete olan güvensizliği bir nebze de olsa dinecek, insanların adil ve esenlikli  bir ortamda yaşayabilme imkanı  oluşacaktır hakim beyefendi. 

Zira hukukun varoluş sebebinin temelinde yatan asıl maksat, insanların birbirleriyle ve vatandaşlık bağıyla bağlı olduğu devletle olan ilgilerinde adil bir tertibin inşası vardır. Yargı makamlarının adalete yönelik uğraşları olmaksızın devlete ve topluma güçlü bağlarla bağlı vatandaşlar düşlemek beyhudedir hâkim beyefendi.

‘Adalet mülkün temelidir’ dediniz biz buna daima inanmak istedik. Bu mülk kimindir hâkim beyefendi? Bir mülkte yaşanan her mağduriyet bir diğerinin mutsuzluk kaynağı olabiliyor hâkim beyefendi. Biz bu mülkte zulüm gördük, mağdur olduk; yaşadığımız haksızlığın  adilane bir kararla sonuca bağlanması halinde benim ferdî mağduriyetimin giderilmesinden daha fazla, farklı etnik köken ve inançtan müteşekkil Türkiye toplumunun bir ortada yaşayabilme umudunu yeşertebilme açısından ve yaşanan haksızlıklar sonucunda kırgınlıkların, küskünlüklerin bir nebze de olsa ortadan kalkmasına imkan sağlayacağından emin olun hakim beyefendi. 

Zira Tahir Elçi’nin katledilmesi Türkiye’de yaşayan birçok insan tarafından esefle karşılanmış, adaletin gerçekleşmesi tarafında bir beklenti içine girilmiştir. Bu mülk hepimizindir, adalet hepimizin olmalı hâkim beyefendi. Adalete dayanmayan bir mahkeme salonundan çıkacak olan bir karar, güçlülerin güçsüzlere karşı üstünlüğünden öbür bir şey olmayacaktır hâkim beyefendi. Çektiğimiz bu kadar acıyı, mağduriyeti tabansız karanlık bir mezbura kapatıp üzerini betonla örtmeye çalışıp vebal yüklenmeyin hâkim beyefendi.”

Bir Cevap Yaz

Yorumlar