TCMB’den kredi kartı azami faiz oranlarına ait bildirim

TCMB’nin Kredi Kartı Süreçlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Bildiri’yi Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Kredi kartı süreçlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarının belirlenmesine ait metot ve asılları düzenlemeyi amaçlayan bildirimde, azami akdi faiz oranlarının belirlenmesi şöyle aktarıldı:

“Türk lirası cinsinden kredi kartı süreçlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, 10 Şubat 2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Fiyatlara Ait Metot ve Asıllar Hakkında Bildirim (Sayı: 2020/4) ile belirlenen tarz ve temeller çerçevesinde hesaplanarak ilan edilen aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirlenir. Yabancı para cinsinden kredi kartı süreçlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı süreçlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 80’inin virgülden sonra iki hane olacak biçimde yuvarlanması suretiyle belirlenir.”

Bildiri’de, azami gecikme faiz oranlarının belirlenmesi, “Türk lirası cinsinden kredi kartı süreçlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı süreçlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan eklenerek belirlenir. Yabancı para cinsinden kredi kartı süreçlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı, yabancı para cinsinden kredi kartı süreçlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan eklenerek belirlenir.” halinde tabir edildi.

İştirak bankalarınca uygulanacak azami oranlar

İştirak bankalarınca uygulanacak azami oranların yordam ve temellerinin da yer aldığı bildiride, “Katılım bankalarınca kredi kartı süreçlerinde uygulanacak aylık akdi kâr hissesi oranları 4’üncü hususa nazaran belirlenen aylık azami akdi faiz oranlarını, aylık gecikme cezası oranları ise 5’inci unsura nazaran belirlenen aylık azami gecikme faiz oranlarını geçemez.” denildi. 

Kredi kartı süreçlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca her ayın sondan beşinci iş günü resmi internet sitesinde ilan edileceği bildirilen Bildiri’de, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda yer alan kararlar gizli kalmak kaydıyla takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere uygulanacağı belirtildi. 

Bildirimde 12 Kasım 2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı Süreçlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Bildiri’nin (Sayı: 2016/8) yürürlükten kaldırıldığı aktarıldı.

Süreksiz bir hususun de bulunduğu bildirimde şunlar kaydedildi:

“23 Ekim 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen referans oran üzerinden bu Bildirim kararları çerçevesinde hesaplanan azami akdi ve gecikme faiz oranları 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerlidir. Kelam konusu oranların uygulanmaya başlanacağı tarihe kadar ise bu Bildirinin 8’inci unsuru ile yürürlükten kaldırılan Kredi Kartı Süreçlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Bildiri’de (Sayı: 2016/8) belirlenen oranlar uygulanır.”

Bugün prestijiyle yürürlüğe giren bildirinin kararlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Lideri yürütüyor.

Bir Cevap Yaz

Yorumlar