Sel Nedir? Bilgiler ve Detaylar

Sel Nedir? Bilgiler ve Detaylar

Sel gibi doğal afetler yaşanırken, insanlar her zaman selin nasıl olduğunu ve nasıl olduğunu merak etmiş, herkesin aklında soru işareti olarak kalmıştır.

Ancak genel olarak insanların bu sorunlardan ziyade selden nasıl korunacakları ve önleyici tedbirleri nasıl alacakları konusundaki şüpheleri şüphesiz daha rahat bir yaşama yol açacaktır.

Bu yazımızda taşkınlar hakkında bilmeniz gereken tüm sorulara aklınıza takılan tüm soruları cevaplayacak şekilde değindik.

Tarih öncesi çağlardan beri insanlar bu sulak alanlara yakın olmak aynı zamanda rahat ulaşım, güzel hava ve daha verimli toprak anlamına geldiğinden, yaşam için daha uygun olan sulak alanları ve kıyı bölgelerini tercih etmişlerdir.

Bu yerleşimlerin hem olumlu hem de olumsuz yanları vardır. Bu nedenle sel felaketlerinden etkilenme oranı normal yerleşim yerlerine göre çok daha yüksektir.

Sel Nedir? Bilgiler ve Detaylar

Sel nedir?

Taşkın; nehirler, okyanuslar, göller ve akarsular gibi su kütlelerinin ani taşkınlar nedeniyle çevredeki toprak tabakasını sular altında bırakmasıyla meydana gelir.

Sel, çevreyi etkileyen en yaygın doğal afetlerden biridir.

Sel öncesi yapılabilecekler, meydana geldiğinde ciddi zararlara neden olabilir ve sel sırasında alınacak önleyici tedbirlerin bilinmesi gerekir. İlk olarak, altyapı resmi olmalıdır.

Ancak akarsu ve nehir yatakları üzerine yerleşim yerleri yapılmamalıdır.

Plato nedir? Doğanın dengesini bozan taşkınlar, insan hayatını etkilemesinin yanı sıra; tarım arazilerinin kaybolması, erozyon oluşması, toprağın batması gibi sorunlara da neden olabilmektedir.

Bölgenin ekolojik dengesini bozan taşkınların etkisi önlemler alınarak en aza indirilmelidir.

Ayrıca selden sonra neler yapılabileceği konusunda da gerekli araştırmalar yapılmalıdır. Taşkın öncesinde önlem alınmamışsa, taşkın sonrasında kusurlar araştırılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Bu sayede bir sonraki sel felaketinin etkisi en aza indirilmiş olacaktır.

Sel felaketlerini önlemek için bir koleksiyon oluşturulmalıdır. Ayrıca nehir yatağında ağaçlandırma da alınması gereken önlemlerden biridir. Orman alanlarının çoğaltılmasına da dikkat edilmelidir. Mevcut orman alanları iyi korunmalıdır.

Su yolunun engelsiz hale getirilmesi için kentsel altyapıda bir sistem kurulması gerekmektedir. Sellere neden olacak hava koşullarını önceden tahmin edin. Bu nedenle hava durumu uyarısına dikkat edilmelidir.

Sel nedeniyle birinci katta veya bodrum katında oturanlar, afet sonrası evlerine giremeyecek.


Hayati tehlike oluşturabileceğinden bu konuda dikkatli olunmalıdır. Bir bina su bastıktan sonra kontrol edilmesi gerektiğinde el feneri kullanılmalıdır.

Taşkın oluşumunda etkili faktörler nelerdir?

Taşkın oluşumunu etkileyen önemli önemli faktörler vardır.

Etkileyen faktörler şunlardır:

bitki örtüsü

insan etkisi

uzun yağmur

jeolojik özellikler

yeryüzü şekli

Taşkınların oluşumunda hangi coğrafi özellikler etkilidir?

Düzensiz nehir yatağı

Sürekli duşlar

Engebeli arazi dahil

Karları eriten toprağın varlığına dayanamamak

Bir Cevap Yaz

Yorumlar