Resmi Gazete’de yayınlandı: 2021 yılı bütçe büyüklüğü 1.3 trilyon TL

Orta Vadeli Program’ın akabinde 2021-2023 devrine ait Orta Vadeli Mali Plan da dün Resmi Gazete’nin yinelenmiş sayısında yayımlandı. Plana nazaran, gelecek üç yıllık devirde iktisat siyasetinin temel maksadı, ‘yeni iktisat programları’ ile elde edilen kazanımların korunarak geliştirilmesi, iç ve dış istikrarın yine sağlanması, bu istikrar üzerine inşa edilecek stratejik ıslahatlarla kapsayıcı, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümeyi hedefleyen siyasetlerle global iktisatta ortaya çıkan yeni olağanın oluşturduğu iktisadi fırsatları da kullanarak üretime, ihracata ve finansal istikrara dayalı ekonomik dönüşümün ve değişimin gerçekleştirilmesi olacak.

Kararlılık devam

Hürriyet’ten Sevinç Karanfil’in haberine nazaran, Mali Plan devrinde, maliye siyasetinin temel gayesi, mali disipline kararlılıkla devam edilmesi olacak. Bütçenin gelir performansının yükseltilmesi emeliyle daima ve kalıcı gelir kaynakları ile vergi tahsilatında aktiflik artırılacak ve iktisatta kayıt dışılık azaltılacak. Böylelikle kamu borçluluğu düşük ve sürdürülebilir seviyelerde tutulmaya devam edilecek. Para ve maliye siyasetlerinin güçlü eş güdümü sürdürülecek. Mali Plan devri boyunca, koronavirüs salgını ile uğraş nedeniyle iktisatta ortaya çıkan etkiyi bertaraf etmek için alınan kamu maliyesi önlemleri süreksiz mühletle uygulanacak, iktisatta kalıcı toparlanmayla bütçe dengesinde kademeli güzelleşme sağlanacak. Plan periyodu sonunda bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 3.5 olması hedefleniyor. Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacak.

Yatırım stratejisi

Koronavirüs salgını ile birlikte değeri daha da artan yeni global yatırım eğilimleri tahlil edilerek global yatırım pastasından daha fazla hisse alabilmek için Türkiye’nin Memleketler arası Direkt Yatırım Stratejisi hazırlanacak. Dönüşüm sürecinde olan global yatırım hareketlerinde Türkiye’nin bölgesindeki durumunu güçlendirecek, yüksek istihdam sağlayacak ve büyümeye katkı sağlayacak teknoloji ve Ar-Ge ağır büyük ölçekli yatırımların kazandırılması için çalışma yapılacak.

Plandaki varsayımlara nazaran, bütçe sarfiyatları 2021’de 1 trilyon 346 milyar lira, 2022’de 1 trilyon 455 milyar lira, 2023’te 1 trilyon 573 milyar lira olacak. Bütçe gelirleri ise gelecek yıl net 1 trilyon 101 milyar lira, 2022’de 1 trilyon 207 milyar lira, 2023’te de 1 trilyon 326 milyar lira gerçekleşecek. Gelecek yıl merkezi idare bütçe açığının 244 milyar 993 milyon lira olması öngörülüyor. Bütçe açığının 2022’de 248 milyar 450 milyon lira, 2023’de 247 milyar 308 milyon lira olacağı iddia ediliyor.

Ulusal Eğitim’e 146.9 TL

Orta Vadeli Mali Plan’da bakanlıkların bütçeleri de muhakkak oldu. Gelecek yıl Ulusal EĞitim Bakanlığı’nın bütçesi 146.9 milyar lira, Sıhhat Bakanlığı’nın bütçesi 77.4 milyar lira, Ulusal Savunma Bakanlığı’nın bütçesi 61.5 milyar lira, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi 12.9 milyar lira, Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesi 4 milyar lira, TBMM’nin bütçesi ise 1.7 milyar lira olacak.

Bir Cevap Yaz

Yorumlar