Putin: Kızıl Ordu’nun Nazileri yendiği 2. Dünya Savaşı tarihinin unutulmasına müsaade vermeyeceğiz

Putin: Kızıl Ordu’nun Nazileri yendiği 2. Dünya Savaşı tarihinin unutulmasına müsaade vermeyeceğiz

Putin: Kızıl Ordu’nun Nazileri yendiği 2. Dünya Savaşı tarihinin unutulmasına müsaade vermeyeceğiz

Bugün 1 Eylül. Rusya’da her yıl olduğu üzere bu yıl da ilköğretimde birinci ders zilinin çalması vesilesiyle 1 Eylül Bilgi Günü kutlanıyor. Kovid-19 gölgesinde maskeli ve aralı bir formda kutlanan bu yılki 1 Eylül Bilgi Günü’nde Putin, “Hatırlamak Bilmektir” temalı birinci ders kapsamında “2. Dünya Savaşı Zaferinin 75. Yılı” bahisli bir konuşma yaptı.

Aktifliğe görüntü konferans tekniğiyle katılan Putin, “Kimileri, faşist Almanya’nın 22 Haziran 1941 sabahı Sovyetler Birliği’ne saldırdığını unutuyor. Kimileri, Kızıl Ordu’nun düşmana ilişkin teçhizatın ve insan gücünün yüzde 80’inden fazlasını imha ettiğini unutuyor. Kimileri, Berlin’in kimin ele geçirdiğini unutuyor. Bunu yapan Sovyet birlikleriydi” dedi.

Rusya’nın bunları asla unutmayacağının ve hiç kimsenin unutmasına müsaade vermeyeceğinin altını çizen Rus önder, “Çağdaş dünyada tarihi tekrar yazma teşebbüsleri var. Bunlar, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan hayat kurallarının değiştirilmesi için gereken şartları sağlama hedefi taşıyor. Şayet 2. Dünya Savaşı’nda kazanılan Zafer olmasaydı, birçoğumuz dünyada olmazdık. Birçok jenerasyon, hayatını kaybederdi. Dünyaya gelmezlerdi ve gelenler de toplama kamplarında imha edilirdi” tabirlerini kullandı.

Putin, savaş sırasında SSCB kentleri çarpışmadan teslim edilseydi, SSCB ve Rusya halklarının büsbütün imha edileceğini belirtti.

Putin, “Bugün kimilerinin düşündüğü üzere, yerleşim ünitelerimizi çarpışmadan, yani savaşçılarımızın canlarını kurtararak teslim etseydik, en nihayetinde bu savaşı kaybederdik. Bu, neredeyse tüm SSCB ve Rusya halklarının yok olmasına yol açardı. İşte atalarımızın kazandığı Zaferin bedeli ve pahası buradan geliyor” diye konuştu.

Putin, günümüzde 2. Dünya Savaşı hakkındaki gerçekleri çarpıtan bölümleri destekleyenleri ‘günümüzün işbirlikçileri’ olarak niteledi.

Kimileri, Soğuk Savaş’tan sonra kazanan taraf olduklarını sandı. Kendilerini ayrıcalıklı gördüler. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan sistemin değiştirilebileceğini ve bunun gerekli olduğunu düşünüyorlar. Hasebiyle bu değişimlerin için gereken şartları yaratmak uğruna tarihte gerçekte yaşananları biraz değiştirmek, yine yazmak istiyorlar” diyen Rus önder kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Savaş sırasında düşmanla işbirliği yapanlara işbirlikçi deniyordu. Bugün tarihin yine yazılmasını isteyen taraflarla birebir görüşte olanları da ‘günümüzün işbirlikçileri’ olarak isimlendirebiliriz. Bu çeşit beşerler her vakit vardı, şu anda varlar ve gelecekte de olacaklar. Bunlar farklı saiklerle hareket ediyor. Bunun bugün çok aktüel olduğunu anlamak ehemmiyet arz ediyor. Ülkemizde barışı ve özgürlüğü savunan insanları tanımalı ve hatırlamalıyız, vahim savaş yıllarındaki hadiseleri hatırlamalıyız. Bu, hayatını kaybedenlere ve ailemize karşı vazifemiz, mevcut ve gelecek kuşaklara karşı yükümlülüğümüzdür. Nazizmin dehşetinin, savaş trajedisi bir daha asla tekrarlanmaması için bunları unutmamalıyız.”

1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir