Özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin ayrıntıları muhakkak oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda, 12 Ekim’de başlayacak yüz yüze eğitim sürecinde, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bulunduğu özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında yapılması gereken iş ve süreçlerle ilgili uygulama programının ayrıntıları paylaşıldı.

Buna nazaran, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayan özel eğitim anaokulları ile özel eğitim ana sınıflarında günlük 6 aktiflik saati olmak üzere haftalık toplam 30 saat yüz yüze eğitim öğretime devam edilecek.

12 Ekim’den itibaren 0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi eğitim hizmetleri ilgili mevzuat doğrultusunda yüz yüze başlayacak. Özel eğitim ilkokulları ile öteki ilkokullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında 1’inci sınıfa kayıtlı olan öğrencilere ek olarak 2, 3 ve 4. sınıf düzeyindeki tüm özel eğitim okul ve sınıflarındaki (ilkokullar bünyesindeki özel eğitim sınıfları dahil) öğrenciler de yüz yüze eğitime 12 Ekim’den itibaren dahil olacak. Bu kapsamda öğrenciler kümelere ayrılacak ve haftanın iki günü yüz yüze eğitime katılacak.

Ayrıyeten 12 Ekim’den itibaren 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrencilerinin eğitim gördüğü tüm özel eğitim okulları da yüz yüze eğitime başlayacak.

Bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunduran ortaokullarda 8. sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrencileri de yüz yüze eğitime başlayacak, köy ve gibisi seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıf seviyesindeki özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etmelerine ise vilayet, ilçe Hıfzıssıhha Heyetlerince karar verilecek.

Ortaöğretim seviyesindeki özel eğitim meslek okullarının, özel eğitim meslek liselerinin, 3. kademe özel eğitim uygulama okullarının da içerisinde yer aldığı tüm özel eğitim okullarında da 12 Ekim’de yüz yüze eğitim faaliyetleri başlayacak. Mesleksel ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların bünyesinde açılan özel eğitim sınıflarında ise uygulama dersleri yüz yüze olarak her küme öğrenciye haftada iki gün yapılacak.

Ders mühletleri 30 dakika olacak

Her öğrenci kümesi için haftanın iki günü yüz yüze eğitim faaliyeti yapılacak. Ders müddetleri 30 dakika, günlük 6 ders olacak halde uygulanacak. Yüz yüze eğitim faaliyetlerine örnek oluşturması bakımından Talim Terbiye Konseyi Başkanlığınca kabul edilen özel eğitim okulları ders çizelgeleri temel alınarak hazırlanan örnek haftalık ders çizelgelerinden yararlanılacak.

Ayrıyeten Kovid-19’la çaba kapsamında okullarda öğlen yemeği verilmesi uygulaması ikinci bir talimata kadar yapılmayacak.

Öğretmen görevlendirmeleri süratle tamamlanacak

Yazıya nazaran, vilayet, ilçe ve okul müdürlükleri, tüm mahzur kümesindeki öğrencilerin sağlıklı olarak eğitim faaliyetlerinden faydalanmasını lokal imkanlar dahilinde sağlayacak. Bu amaçla özel eğitim okul ve sınıflarında öğretmen görevlendirmeleri çabuk formda tamamlanacak. Ayrıyeten yüz yüze eğitimde öğrencilerin okula devamının sağlanmasında velilerin tercihi temel alınacak. Velilerin öğrencileri yüz yüze eğitime göndermeme konusunda yazılı mazeret beyan etmesi durumunda öğrenciler uzaktan, canlı eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacak.

Konutta ya da hastanede eğitim gören öğrenciler de yüz yüze eğitime başlayacak 

Konutta ya da hastanede eğitim gören öğrencilerin durumları e-Okul Idare Bilgi Sistemi’nde yer alan “Öğrenci evrak bilgileri/genel bilgiler” kısmına eksiksiz bir formda işlenecek ve bu öğrencilere ilişkin ders programları ile öğretmen görevlendirmeleri tamamlanacak.

Konutta yahut hastanede eğitim kararı bulunan öğrencilerden tüm sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime, ilgili mevzuat kararları doğrultusunda başlanacak. Evde eğitim alan öğrenciler için de yüz yüze eğitim kapsamında alınan tüm önlemler uygulanacak. Öğrencilerin meskende yüz yüze eğitim almalarında da velinin tercihi temel alınacak. Velilerin meskende yüz yüze eğitimi mazeret beyan ederek tercih etmemesi durumunda öğrenciler uzaktan, canlı eğitime devam edecek. Meskende ya da hastanede eğitim faaliyetlerinde HES kodu uygulamasından faydalanılarak iş ve süreçler yürütülecek.

Refakatçi/veliler için okullarda farklı bir kısım oluşturulacak

Yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerin durumu nedeniyle mecburî olarak okulda bulunması gereken veli/refakatçılar için öğrencilerle temasta bulunamayacakları bir kısım oluşturulacak. Bu durumdaki veli/refakatçılara okulda bulundukları mühlet boyunca maske takmalarının zarurî olacağı ve hijyen kurallarına uymaları konusunda hassas davranmaları gerektiği açıklanacak.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin kimilerinde, yüz yüze eğitimde maske takma ve toplumsal uzaklığa uyma konusunda zahmetler yaşanabileceği dikkate alınarak, öğretmenler tarafından azami itina gösterilerek bu alışkanlığın kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Okul servis araçlarında da öğrencilerin oturma biçimi toplumsal arayı koruyacak ve birbirleriyle teması engelleyecek biçimde düzenlenecek.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yanında refakatçı olarak bulunması zarurî olanlar dışında okul servislerine özel eğitim öğrencisi haricinde kimsenin alınmamasına itina gösterilecek.

BİLSEM’ler uzaktan eğitime devam edecek

Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri uzaktan, canlı olarak devam edecek. Kaynaştırma, bütünleştirme kapsamında eğitimlerine devam eden özel eğitim öğrencileri için sunulan destek eğitim hizmetlerine de yeni bir açıklamaya kadar başlanmayacak.

Engelli öğrenciler için dijital platformlar devrede

Özel gereksinimi olan öğrencilerin konutta verimli vakit geçirmeleri hedefiyle “www.orgm.meb.gov.tr” ve “www.eba.gov.tr“ web sayfalarından, “özelimegitimdeyim” ile “EKPSSMEBOZEL” taşınabilir uygulamalarından yahut “tid.meb.gov.tr” üzere dijital platformlardan yararlanmaları sağlanacak.

Yazıda ayrıyeten EBA TV ilkokul ve ortaokulda hafta içi her gün 13.30-14.30 saatlerinde yayınlanan özel eğitim öğrencilerine yönelik ders görüntülerinin da öğretmenlerce öğrencilerin ferdi gereksinimine nazaran velilere tavsiye edilmesinin kıymetine vurgu yapıldı.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarda hijyen için gerekli olan şartların sağlanmasına yönelik iş ve süreçlerin “Eğitim Kurumlarında Hijyen Kurallarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Tedbire Denetim Kılavuzu” ile Kovid-19 ile uğraş kapsamında Sıhhat Bakanlığı tarafından yayınlanan “Covid-19 Salgın Idaresi ve Çalışma Rehberi” doğrultusunda yapılması gerektiğine de işaret edilen yazıda, Bakanlıkça hazırlanan “Öğrenci Bilgilendirme Rehberi, Veli Bilgilendirme Rehberi ile Yönetici ve Öğretmen Bilgilendirme Rehberi” içeriklerinin ilgililerle paylaşılarak bilgilendirme yapılacağı tabir edildi.

Bir Cevap Yaz

Yorumlar