Mesai arkadaşlarının sesini kaydetmek kovulma sebebi

Mesai arkadaşlarının sesini kaydetmek kovulma sebebi

Mesai arkadaşlarının sesini kaydetmek kovulma sebebi

Çalıştığı özel bir şirkette mesai arkadaşlarının, özel görüşme ve konuşmalarını, kendi cep telefonu ile gizlice kaydettiği öne sürülen personel, kovuldu. Duruşmanın kapısını çalan çalışana makus haber Yargıtay’dan geldi.

İşten çıkartıldığını öğrenen personel, İş Duruşması’nın kapısını çaldı. Haklı bir sebep olmaksızın işten çıkarıldığını, son maaşının net bin TL olduğunu sav ederek; kıdem ve ihbar tazminatları, son aya ilişkin fiyat, fazla mesai ile ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti.

Davalı patron, davacının iş akdinin haklı nedenle sona erdirildiğini, davacının rastgele bir alacağının bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etti. Duruşma, toplanan ispatlar ve uzman raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı, davalı vekili temyiz etti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Davacının, iş arkadaşlarının özel görüşme ve konuşmalarını kendi cep telefonu ile gizlice kayıt ettiğinin vurgulandığı Yargıtay kararında, “Fesih öncesi davacı emekçiden yazılı savunma talep edildiği lakin davacı emekçinin savunma yapmadığı, iş akdinin 6 iş günlük hak düşürücü müddet içinde feshedildiği anlaşılmaktadır. Çalışma arkadaşlarının özel hayatına direkt müdahale ve şikayete mevzu edilmesi halinde cürüm teşkil eden feshe bahis aksiyonun haklı fesih yükünde olduğu ortadadır. Duruşmanın aksiyonun sübutunu kabul ile birlikte bu durumun lakin geçerli feshe husus edilebileceği biçimindeki kabulünün ise yerinde olmadığı, evraktaki bilgi ve dokümanlardan anlaşılmaktadır. Sonuç itibariyle davalı patron fesihte haklı olduğu için davacının kıdem ve ihbar tazminatları taleplerinin reddi gerekirken kabulü kusurludur. Duruşma kararının oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir” tabirleri yer aldı.

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir