Mesai arkadaşlarının sesini kaydeden personel, tazminatsız kovuldu

Çalıştığı özel bir şirkette mesai arkadaşlarının, özel görüşme ve konuşmalarını kendi cep telefonu ile gizlice kayıt ettiği öne sürülen personel, kapı önüne konuldu.

Mahkemenin kapısını çalan personele makûs haber Yargıtay’dan geldi. Yüksek Mahkeme; cep telefonu ile iş arkadaşlarının özel görüşme ve konuşmalarını kayıt altına aldığı gerekçesiyle işten çıkartılan emekçiye tazminat ödenmemesi gerektiğine hükmetti.

Personel, haklı bir neden olmaksızın işten çıkarıldığını belirterek, kıdem ve ihbar tazminatları, son aya ilişkin fiyat, fazla mesai ile ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti. Davalı patron, davacının iş akdinin haklı nedenle sona erdirildiğini, davacının rastgele bir alacağının bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etti. Mahkeme, toplanan kanıtlar ve eksper raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı, davalı vekili temyiz etti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Davacının, iş arkadaşlarının özel görüşme ve konuşmalarını kendi cep telefonu ile gizlice kayıt ettiğinin vurgulandığı Yargıtay kararında; “Fesih öncesi davacı çalışandan yazılı savunma talep edildiği lakin davacı emekçinin savunma yapmadığı, iş akdinin 6 iş günlük hak düşürücü müddet içinde feshedildiği anlaşılmaktadır. Çalışma arkadaşlarının özel hayatına direkt müdahale ve şikayete bahis edilmesi halinde kabahat teşkil eden feshe husus hareketin haklı fesih tartısında olduğu ortadadır. Mahkemenin aksiyonun sübutunu kabul ile birlikte bu durumun fakat geçerli feshe mevzu edilebileceği formundaki kabulünün ise yerinde olmadığı, belgedeki bilgi ve dokümanlardan anlaşılmaktadır. Sonuç itibariyle davalı patron fesihte haklı olduğu için davacının kıdem ve ihbar tazminatları taleplerinin reddi gerekirken kabulü kusurludur. Mahkeme kararının oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir” sözleri yer aldı.

Bir Cevap Yaz

Yorumlar