Memurun fazla mesai fiyatı muhakkak oldu

2021 yılı Merkezi İdare Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlenen bilgiye nazaran, memurların saat başı fazla çalışma fiyatı, yeni yılda yüzde 6.19 artacak. 2 lira 26 kuruş olan saat başı fazla mesai fiyatı, 1 Ocak 2021’den itibaren 2 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan çalışana ve makam sürücülerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında misyonlu sürücülere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 2.39 lira yerine 2.54 lira fazla mesai fiyatı ödenecek.

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla şura lideri (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst ünite yöneticileri, strateji geliştirme lideri, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Ulusal Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığındaki daire lideri ve daha üst ünitelerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve vilayet belediye liderleriyle çalışan işçi de yeniden ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 2.54 lira fazla çalışma fiyatı alacak.

Öteki fazla mesai fiyatları

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne ve üniversitelere bağlı yurtlarda misyon yapan işçiden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine müsaade verilme imkanı bulunmayanlara da ayda 90 saati aşmamak kaydıyla yeni yılda 2.40 lira ek çalışma fiyatı ödemesi yapılacak.

Mesleksel ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında misyon yapan Ulusal Eğitim Bakanlığı idari çalışanına, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla saat başına 4.14 lira ödemede bulunulacak.

TBMM Lideri ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik meblağ

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat meblağları da belirlendi. Yeni yılda TBMM Lideri ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik fiyatı 73.25 liradan 80.50 liraya çıkacak.

Anayasa Mahkemesi Lideri, bakanlar, Genelkurmay Lideri, milletvekilleri, kuvvet kumandanları, Jandarma Genel Kumandanı, Kıyı Güvenlik Kumandanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Lideri, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay liderleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Şurası liderlerinin yurt içi gündeliği de 66.85 liradan 73.50 liraya yükselecek.

Yurt içi gündelik fiyatı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek takımlarda bulunan memurlar için 61.65 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 46.35 lira ödenecek.

Bir Cevap Yaz

Yorumlar