MEB, Uzaktan Eğitim Çalışma Planına ait vilayetlere yazı gönderdi

MEB, Uzaktan Eğitim Çalışma Planına ait vilayetlere yazı gönderdi

MEB, Uzaktan Eğitim Çalışma Planına ait vilayetlere yazı gönderdi

MEB’e bağlı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleksel ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce Uzaktan Eğitim Çalışma Planına ait vilayetlere yazı gönderildi.

Yazıya nazaran, 31 Ağustos-18 Eylül’de eğitim kurumu yöneticileri, uzaktan eğitim planlamasını da dikkate alarak, çalışma planını uygulamak üzere tüm öğretmenlerin haftanın her günü okulda bulunmaları yerine belirli sayıda öğretmen yahut alan zümresinin dönüşümlü olarak eğitim kurumunda bulunmasını sağlayacak.

EBA canlı sınıflarındaki dersler, eğitim kurumu idaresince yapılacak planlama dahilinde, teknik alt yapı kaidelerinin uygun olması durumunda öğretmenlerin okulda bulunacakları günlerde eğitim kurumlarından da yapılabilecek.

Canlı derslere giren öğretmenlerin üç hafta müddetince haftada en az bir defa olmak üzere canlı ders uygulaması ve takibine yönelik planlamalar yapılacak.

Zümreler tarafından öğrencilerin husus ve kazanım eksiklerini gidermelerini sağlamak hedefiyle Bakanlıkça hazırlanan bahis, kazanım ve kavrama aktiflikleri dışında uzaktan eğitimde kullanılacak malzeme ve eğitim içerikleri planlanacak ve uygulanacak.

Uzaktan eğitim mühletince planlama ve uygulamalara ait veliler, çeşitli bağlantı araçları kullanılarak okul idareleri ile okul rehberlik servisleri ve şube rehber öğretmenleri tarafından bilgilendirilecek.

11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan EBA Akademik Dayanak Portalı incelenecek, öğrencilere portalın canlı derslerle tanıtımının yapılması, portalın öğrencilerce kullanımının yaygınlaştırılması, portal üzerinden öğrencilerin çalışmalarının takıp edilerek, ödev yahut test atamalarının yapılması, çalışmaların raporlaştırılarak okul idaresi ile paylaşılması sağlanacak.

Hazırlık sınıfında tahsil görecek öğrenciler ile hazırlık sınıfını bitirip 9’uncu sınıfa geçen öğrencilere kritik husus ve kazanımlarla ilgili canlı ders planlaması yapılacak.

Eğitim içerikleri ve öğretim malzemeleri hazırlanması, tasarlanması ve paylaşılmasına yönelik atölye çalışması yapılması maksadıyla zümreler tarafından iş planlaması yapılacak.

Ders özelinde, uzaktan eğitim formül ve teknikleri hakkında bilgilendirmeler yapılacak. Bu kapsamda, uzaktan eğitim pedagojisi; uzaktan eğitimde buz kırma teknikleri, uzaktan eğitimde sınıf idaresi, uzaktan eğitimde pasif öğrencilerin görünür olmasını sağlama, uzaktan eğitimde yaşanan problemler ve tahlil yolları, uzaktan eğitimde kullanılabilecek web araçları üzerine zümre öğretmenlerince araştırma ve incelemeler yapılarak bu çalışmalara ait öğretmenlere bilgilendirme yapılması maksadıyla çalışmalar planlanacak.

Rehberlik servislerince öğretmenlere, salgın sürecinde bir yakınını kaybeden, bu süreç nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan ailelere mensup öğrencilere nasıl rehberlik yapılacağına ait “Salgın Sürecinde Öğrenci Rehberliği” eğitimi verilecek.

Okul öncesi eğitim kademesinde yerleşim yerinin genel kuralları, çocukların hazır bulunuşluk seviyeleri ve gereksinimleri dikkate alınarak, eğitim programında yer alan gelişim alanları, kazanım, gösterge ve kavramlar doğrultusunda her öğretmen kendi sınıfına has planları hazırlayacak.

4 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir