Kamuda esnek çalışma başlıyor

Kamuda esnek çalışma başlıyor

Kamuda esnek çalışma başlıyor

Esnek çalışmada, sıhhat kurumlarında muhtaçlığı karşılayacak sayıda işçi bulundurulacak. Bakanlık merkez teşkilatında ünite amirlerince, ilgili ve bağlı kuruluşlarda, kuruluşun en üst amirince düzenleme yapılacak.

Milliyet’ten Mithat Yurdakul‘un haberine nazaran vilayetlerde il sıhhat müdürü, ilçe sıhhat müdürü ile toplum sıhhat merkezi lideri ile hastanelerde baş hekimliklerce esnek çalışma nizamı belirlenecek. Esnek çalışmanın hangi biçimde uygulanacağında, sıhhat tesislerinin rolü, yoğunluğu üzere noktalar göz önüne alınacak.

Dönüşümlü çalışmasına karar verilen işçi, fiilen misyona gelmedikleri müddette idari müsaadeli sayılacak. Esnek çalışma usullerinden faydalanan çalışanlar ile idari müsaadeli sayılanlar, misyonlarını fiilen yerine getirmiş kabul edilecek. İdari müsaadeli sayılanlar, uzaktan ve dönüşümlü çalışanlar, amirlerinin müsaadesi dışında misyon bulundukları bölgeyi terk edemeyecek ve kendilerine gereksinim duyulduğunda misyon başı yapacaklar.

Dönüşümlü çalışma

Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın genelgesine nazaran de, okul yöneticileri, uzaktan eğitim planlamasını ve bakanlığın çalışma planını dikkate alarak, muhakkak sayıda öğretmen yahut alan zümresinin dönüşümlü olarak eğitim kurumunda bulunacağı bir planlama yapacak. EBA canlı sınıflarında gerçekleştirilecek dersler, okullarda hazırlanacak planlama doğrultusunda, teknik altyapı koşullarının uygun olması durumunda eğitim kurumlarında da yapılabilecek.

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir