Işverenden habersiz evlenene Yargıtay’dan makûs haber

Işverenden habersiz evlenene Yargıtay’dan makûs haber

Işverenden habersiz evlenene Yargıtay’dan makûs haber

Yargıtay evlenme evresinde olan çalışanları ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Çalıştığı iş yerinden beş günlük resmi evlilik müsaadesini almadan evlenen, akabinde beş gün sonra evlilik cüzdanıyla işe gelen genç damat, devamsızlık yaptığı gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarıldı. İş Duruşması’nın ‘mağdur’ dediği genç personele makûs haber Yargıtay’dan geldi. Yüksek duruşma, damadın evvel müsaade alıp sonra evlenmesi gerektiğine hükmetti.

Duruşmaya yansıyan bilgilere nazaran, düğün sonrası gittiği iş yerinde iş akdinin haksız yere feshedildiğini argüman eden genç personel, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsiline karar verilmesi talebiyle İş Mahkemesi’nde dava açtı. Savunma yapan davalı işveren, davacının müsaade almadan ve haber vermeden peş peşe 5 iş günü işe gelmediğini öne sürdü.

Duruşma, evlilik müsaadesi sebebiyle işe gelmediği gerekçesiyle davanın kabulüne hükmetti. Kararı davalı patron temyiz etti.

Yargıtay işvereni haklı buldu

Dava belgesini tekrar inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, personelin patrondan müsaade almaksızın yahut haklı bir sebebe dayanmaksızın arkası gerisine iki iş günü işine devam etmemesi halinde, patronun haklı fesih imkânının bulunduğu karara bağlandığına dikkat çekti.

Kararda şöyle denildi: “Davacı taraf evlilik nedeniyle patronun bilgisi dahilinde iş yerine gelmediğini, bir nevi müsaade kullandığını savunmaktadır. Lakin davalı şahitleri, davacının evleneceğini bildiklerini ama davacının müsaadeli olmayıp haber vermeden iş yerine gelmediğini, davacının devamsızlık yaptığı mühlet içinde kendisine ulaşamadıklarını, farklı şahıslardan davacının nişanlısını bırakıp öbür biri ile kaçtığını öğrendiklerini, iş akdi feshedildikten sonra davacının iş yerine gelerek evlilik cüzdanını gösterip gelmediği müddetlerde müsaadeli sayılmayı talep ettiğini beyan etmişlerdir.”

Tazminat talebi reddedildi

Kararda, “Davacıya evlilik nedeniyle müsaade verilip peşinden devamsızlık nedeniyle işten çıkarıldığını duyduklarını beyan eden davacı şahitleri ise davacının iş akdi sona erdiğinde iş yerinde bulunmadıkları kendi tabirleri ile sabit olup bu şahitler davacıdan duyduklarını aktarmaktadır. Bu sebeplerle iş akdinin haklı olarak feshedildiği kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü bozmayı gerektirmiştir” tabirleri kullanıldı.

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir