İstanbul Barosu: Ebru Timtik’in posteri baro tarafından asılmamıştır

İstanbul Barosu: Ebru Timtik’in posteri baro tarafından asılmamıştır

İstanbul Barosu: Ebru Timtik’in posteri baro tarafından asılmamıştır

İstanbul Barosu, adil yargılanma talebiyle başladığı vefat orucunun 238. gününde hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik‘in fotoğrafının baro binasına asılmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

“Dün vefat orucunda kaybettiğimiz Av. Ebru Timtik için yapılan anma vesilesiyle, İstanbul Barosu özelinde bir algı operasyonu tasarımlandığı anlaşılmaktadır. Son aylarda tartışılan ve maddeleşen çoklu baro sistemine de ‘özel bir fayda‘ getireceği umulan bu tartışmaya, İçişleri Bakanı‘nın da gerçek dışı anlatımlarıyla katılmış olması dikkat çekicidir” tabiriyle başlayan açıklama, şöyle devam etti:

“Gerek şahsen İçişleri Bakanı, gerek bir kadro basın organları ile operasyoncu trollere aşağıdaki unsurları özel bir hassaslıkla anımsatmayı, İstanbul Barosu olarak şimdiye kadar sürdürdüğümüz tutumun gereği sayarız:

1. Dün İstanbul Barosu önünde yapılan anma sırasında, Av. Ebru Timtik’in posteri baro tarafından asılmamıştır. Poster ‘baro görevlilerine rağmen’ müdür yardımcısının odasına girilerek asılmıştır.

2. Bu poster, İçişleri Bakanı’nın beyanının bilakis, güvenlik güçleri tarafından değil, bizzat baro görevlilerince indirilmiştir. Bunun şahidi da, güvenlik güçleridir.

3. İstanbul Barosu, bu noktadaki halinin işareti olarak binaya Türk Bayrağı çekmiştir.

4. Av. Ebru Timtik için Mahkemece verilen karar, kesinleşmemiştir. Bir hukuk kurumu olarak pozisyonumuzu belirleyen en temel unsur, evrensel hukukun genel kabule ulaşmış kurallarının başında gelen ‘masumiyet karinesi‘dir. Kaldı ki, anlatmaya çalışılan da o yargılamadaki ihlaller ve kararın yanlışlığıdır. Bu çerçevede bir terör üyesinden veya terör savunuculuğundan kelam edilmesi, düzenlenen algı operasyonunun bir modülüdür.

5. C. Savcısı M. Selim Kiraz’ın şehit edilmesi ile ilgili terör aksiyonunda, Av. Ebru Timtik’e yöneltilen bir tez yoktur. Şimdi kesinleşmeyen kararda da bu tarafta bir saptama yoktur.

6. M. Selim Kiraz’ı şehit eden aksiyon, İstanbul Barosu tarafından en ağır formda lanetlenen bir terör aksiyonudur. Bugün de birebir anlayış içinde bulunan Baromuz, her yıl Savcımızı anmakta ve onun isminin yaşatılmasına verdiği kıymeti her yıl özel olarak vurgulamaktadır.

7. Av. Ebru Timtik özelinde savunduğumuz paha, ‘adil yargılanma prensibi‘dir. Bu alanda ülkemiz yargısının çok önemli bir sorun yaşamakta olduğu, tüm hukukçuların malumudur. İstanbul Barosu olarak bu tartışmaların dışında kalmamız beklenemez.

8. Bu tartışmanın içinde bulunmak, ‘ölüm orucu’ hareketinin kutsanması manasına gelemez. Daha evvel de, bu tipten aksiyonlar sırasındaki halini açıkça duyuru etmiş olan İstanbul Barosu, bugün de birebir noktadadır. Mevt orucu, onanacak bir hareket değildir. Hayat hakkını öncelikle savunan bir kurumsallığın diğer bir noktada bulunması beklenemez.

9. Burada kıymetli olan mevzu, yaşadığımız probleme ‘insan hakları odaklı‘ yaklaşıp yaklaşmadığınızdır. Ölüm orucundaki avukatların aksiyonlarının sona ermesini sağlamak uğruna, başlangıçtan bu yana aktif bir uğraş gösterilmiştir. Bu gayretlerimizin odağındaki temel yaklaşım, yalnızca ve yalnız ‘mevti engellemek‘ olmuştur. Son defa 18.08.2020 tarihinde, hastane ziyaretleri yaparak probleme dair hassaslıkları anlatan 9 Baro Liderimizle birlikte, ‘görünen bu gelecek‘ işaret edilerek basın toplantısı ile uyarılmıştır. Ne yazık ki, bu ikazlar beklenen karşılığı bulmamıştır.

İstanbul Barosu; resmî sitesi ve sahiplendiği tüm mecralarındaki yazı, afiş, duyuru, bildirge ve toplantıları ile çizgisini ‘net biçimde’ ortaya koyan bir hukuk kurumudur. Bu çizgiyi tanımak isteyenleri tarihe geri götürecek bütün kaynakları açık iken, artık o çizgi üzerinden yaratılmaya çalışılan kuşkular, bir algı operasyonudur. Hukuk şuurunun kâfi gelişim süreci izlememiş olması nedeniyle, bu türlü bir algı operasyonunun faydalı olacağını düşünenler, karşılarında avukatları bulacaklardır.

İstanbul Barosu, demokratik, laik, toplumsal, hukuk devletinin Atatürk ihtilallerinden doğduğunu bilen ve bu Cumhuriyetin kıymetlerini yaşayıp yaşatmayı amaçlayan uğraşına tıpkı şuurla devam edecektir.”

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir