İnşaat maliyet bedelleri belirlendi

İnşaat maliyet bedelleri belirlendi

İnşaat maliyet bedelleri belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Etraf ve Şehircilik Bakanlığının ‘Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bildiride, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu unsurunun birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi bedelinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Etraf ve Şehircilik Bakanlığınca ortaklaşa tespit ve duyuru edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile birebir unsurun (a) bendinde belirtilen temellere nazaran bulunacak arsa yahut arsa hissesi pahası temel alınarak 31 inci husus uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan ‘Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Bedellerinin Takdirine Ait Tüzük kararlarından yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu karara bağlandığı’ hatırlatıldı.

Bu prestijle, emlak vergisine temel olmak üzere 2021 yılında uygulanacak bina metrekare olağan inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Etraf ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edildi.

2 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir