Din İşleri Yüksek Konseyi, yeni liderini seçti

Din İşleri Yüksek Heyeti’nin yeni üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda düzenlenen merasimle misyonlarına başladı. Misyon müddeti bugün dolan üyelerin yerine 15 Haziran’da Aday Tespit Konseyi’nin seçtiği 24 aday üye içinden belirlenen 12 asil üye ile ilahiyat fakültelerinden belirlenen 4 akademisyen 5 yıl mühletle Din İşleri Yüksek Heyeti Üyesi olarak görevlendirildi.

Heyet üyeleri ortasında yapılan seçimle Din İşleri Yüksek Konseyi yeni Lideri, Abdurrahman Haçkalı oldu. Lider Vekilliğine ise Mustafa Bülent Dadaş getirildi. Törende konuşan Diyanet İşleri Lideri Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Şurası’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini bahislerdeki en yüksek karar ve müşavere organı olduğunu tabir ederek, Kurul’un dini mevzularda karar ve fetva vermekten toplumun ve çağın tüm sorunlarını İslami açıdan ele alıp görüş belirtmeye, Kur’an meallerini incelemekten her türlü dini nitelikli çalışmayı takip etmeye, Başkanlık özelinde; yayınlardan din hizmetlerine, eğitimlerden gereç geliştirmeye varıncaya kadar tüm faaliyetlere rehberlik etmeye, Türkiye’deki dini sıkıntıları araştırmaktan dünyanın her yerindeki dini mevzuları gündemine almaya kadar, çok geniş ve değerli bir alanda yetki ve sorumluluklarının olduğunu söyledi.

Erbaş, Din İşleri Yüksek Konseyi’nin, geçmişten günümüze dini hayatta milletin en emniyetli desteği olduğuna vurgu yaparak, “En güç vakitler da dahi İslam’ın hakikatlerinden taviz vermemiştir. Aldığı kararlar, yayınladığı eserler, verdiği fetvalar, gerçekleştirdiği din şuraları, istişare toplantıları, çalıştaylar, kongreler, konferanslar ve daha pek çok çalışmalar ile büyük hizmetler yapmıştır ve yapmaya devam edecektir” dedi.

‘İşi güç, yükü ağır ve sorumluluğu büyüktür’

Ulaşım, bağlantı ve etkileşim araçlarının süratle gelişmesiyle birlikte kişisel ve toplumsal ilgi ve algılar daima değiştiğinden yapılan çalışmaların kâfi olmadığı değerlendirmesinde bulunan Erbaş, şöyle devam etti:

“Üretimden tüketime, besinden sıhhate, iktisattan ticarete, eğitimden teknolojiye kadar birçok alanda her gün yeni sorunlar gündeme gelmektedir. Münasebetiyle bugün Din İşleri Yüksek Konseyimizin işi daha sıkıntı, yükü daha ağır ve sorumluluğu daha büyüktür. Zira Din İşleri Yüksek Konseyimiz, ülkemizde ve bölgemizdeki dini problemleri kapsamlı çalışmalarla tüm boyutlarıyla ele alıp vaktin ve hadiselerin gerisinde kalmadan milletimize rehberlik etmek durumundadır. İnançla ilgili konulardan gündelik hayata kadar milletimizin, bilhassa gençliğimizin gündemini takip ederek onlara yanlışsız bilgi, uygun prosedür, anlaşılır bir lisan ile yol göstermek durumundayız.”

‘Dini bedelleri istismar eden terör örgütleri, hayatı kan ve gözyaşına boğmaktadır’

Erbaş, yaşanan mana krizlerinin, bedeller dünyasını alt üst ettiğini ve vahim bir ahlak krizinin hayatı kuşattığını lisana getirerek, şunları söyledi:

“İşte, Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye, her gün yeni bir felaket senaryosuyla insanlığın gelecek umudunu paramparça eden tüm krizlerin temelinde kelam konusu mana ve ahlak krizi vardır. İslam coğrafyasına baktığımızda gördüğümüz görünüm daha da içler açısıdır. İslam medeniyetinin kadim kentlerinden, tarihin medeniyet merkezlerinden, Müslüman coğrafyaların başkentlerinden acılar ve feryatlar yükseliyor. Son bir asırdır İslam coğrafyası ile ilgili kurulan neredeyse her cümle, ızdırap ve hüzün dolu sözlerden oluşmaktadır. Mezhep hengameleri her geçen gün daha keskin hale gelmektedir. Tefrikaya çıkan dehlizler her geçen gün derinleşmektedir. Bütün dini bedelleri istismar eden terör örgütleri hayatı kan ve gözyaşına boğmaktadır.”

‘Tahrif edilmiş bir İslam anlayışı çalışmalarının, pervasızca üst seviyeden seslendirildiğini görüyoruz’

Erbaş, Avrupa’da İslam’ı amaç alan telaffuzlara ve çalışmalara ait değerlendirmede bulunarak, “Diğer yandan son vakitlerde bilhassa Fransa merkezli Avrupa İslam’ı adıyla, İslam’a ve Müslümanlara yönelik bir operasyon, adeta tekrar dizayn edilmiş, temel unsurları ve üniversal hakikatleri tahrif edilmiş bir İslam anlayışı çalışmalarının hızlandığını hatta pervasızca üst seviyeden seslendirildiğini görüyoruz. Pervasızca ve utanmadan. İslamofobi, Batı’da çoktan ırkçılığa ve İslam düşmanlığına dönüştüğünü görüyoruz. Hasebiyle bugün İslam kanısına ve Müslümanlara yönelik şuurlu, planlı, global müdahalelere karşı önlemlerimizi almak zorundayız. Ayrıyeten, bir yandan insanlığın global arayışlarına ufuk olacak bir mana ve pahalar dünyasını yeryüzüne teklif etmek, başka yandan İslam coğrafyasındaki mezhepçilik, ırkçılık üzere fikri ve zihni fay çizgilerini bertaraf etmek üzere, sıkıntı fakat yapmaya mecbur olduğumuz sorumluluklar önümüzde durmaktadır” diye konuştu.

Yeni oluşturulan Din İşleri Yüksek Konseyi’nin Türkiye ve insanlık için hayırlara vesile olması dileğinden bulunan Erbaş, “Geçmişten günümüze kaç kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Din İşleri Yüksek Şuramız bünyesinde milletimize büyük hizmetler etmiştir. Onlardan dâr-ı bekâya irtihal edenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara güzel ve uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

Bir Cevap Yaz

Yorumlar