Borç yapılandırmanın detayları aşikâr oldu: 18 ay taksit hakkı

Tekrar yapılandırma paketi, AK Parti milletvekillerinin verdiği önergelerle Plan ve Bütçe Komitesi‘nda görüşülen 43 unsurluk torba kanun teklifine eklendi.

Kapsamlı yapılandırmaya ait önergeyle ilgili bilgileri AK Parti Küme Başkanvekili Mehmet Muş, düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Muş, düzenlemelerin bir vergi affı olmadığını, geniş kapsamlı yapılandırma olduğunu söyledi. Her kurumun alacak ölçüsünün farklı olduğunu lisana getiren Muş, yapılandırmaya mevzu alacak toplamının 500 milyar lira civarında olduğunu aktardı.

Dünya’dan Canan Sakarya’nın AK Partili Muş’un verdiği bilgilerden derlediği habere nazaran, hala ilgili kanunlar uyarınca kamu alacaklarına uygulanan gecikme faizi ve cezaları silinecek. Bunun yerine kelam konusu borçlar, YİÜFE’ye endekslenerek bugüne getirilerek yapılandırılacak.

Yapılandırmada birinci ödeme 2021 yılı Ocak ayında başlayacak. 2 ayda bir olmak üzere 18 eşit taksitle toplam 36 ayda ödemeler tamamlanacak. Ödemenin peşin yapılması durumunda, YİÜFE’ye endekslenerek bulunan faiz ve cezanın yüzde 90’ı silinecek. Yapılandırma için 31 Aralık 2020’ye kadar müracaatta bulunulması gerekiyor.

Yapılandırma kapsamına giren alacaklar

  • Tüm vergi borçları, SGK primleri, idari para cezaları, gecikme cezaları ve faiz artırımları.
  • Vilayet özel yönetimlerine olan borçlar, emlak vergisi, etraf paklık vergisi, ilan ve reklam vergisi dahil öbür vergiler, su atık su, katı atık fiyatları, yol iştirak hisseleri, çeşitli hizmetlerden olan alacaklar. Bunların yapılandırılması için ilgili yönetimlere müracaatta bulunulacak.
  • Yükseköğrenime ait borçlar.
  • Taşınmaz kültür varlıkları korunmasına dair katkı hisseleri.
  • TOBB, TİM, TESK, TÜRMOB, Barolar Birliği üzere kurumlara olan aidat borçları.
  • KOSGEB tarafından kullandırılan takviyelerden kaynaklanan borçlar ile aidat borçları.
  • OSB’lerin kredi borçları.
  • Vilayet özel yönetim, belediye, bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50 sinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin irtifak hakkı kiralama süreçleri alacakları.
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları.
  • Kalkınma Ajanslarının Vilayet Özel Yönetimleri, sanayi odalarından olan alacakları ile TSE hizmet bedeli alacakları.

Bir Cevap Yaz

Yorumlar