BM: Güçlü ülkelerin iş gücündeki göçmen artışı global iktisada katkı sunabilir

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, göçmenler ve sunduğu fırsatlara ait raporunda inançlı ve sistemli göçün kalkınma ve ekonomik güzelleşmeye katkılarına dikkati çekti. 

Zarurî göçün son 10 yılda iki kat artarak 79 milyon bireye çıkmasının ve göçün nedenleriyle mücadelenin kalkınma için gerekli olduğu belirtilen raporda, göçmenlerin iş gücüne katkılarının ekonomik güzelleşme için gerekli olduğu söz edildi. 

Yeterli yönetilen insan hareketliliğinin ekonomik büyüme, eşitsizlikleri azaltma ve farklı toplumları birbirine bağlamaya katkı sağlayacağına dikkat çekilen raporda, dünya nüfusunun sırf yüzde 3,5’inin göçmen olmasına karşın göçmenlerin 2015’te global GSYİH’ye yüzde 9 katkı sağladığı belirtildi.

Raporda, Memleketler arası Para Fonu ve Dünya Bankası’nın araştırmasına nazaran ise yüksek gelirli ülkelerdeki göçmen nüfusundaki yüzde birlik artışın kişi başına geliri yüzde iki artıracağı ve yine yüksek gelirli ülkelerin iş gücünde yüzde 3’lük göçmen artışının global seviyede gayrisafi yurtiçi hasılaya 2025 yılına kadar 356 milyar dolar katkı sağlayabileceği tahmin ediliyor. 

Bir Cevap Yaz

Yorumlar