Berberoğlu’nun yine yargılanması için müracaat

Anayasa Mahkemesi‘nin hakkında hak ihlali kararı verdiği Enis Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar, lokal mahkemenin bu kararı tanımaması akabinde yine müracaat yaptı.

Acar, Berberoğlu’nun tekrar yargılanması için bir üst mahkeme olan 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe verdi. İtiraz dilekçesinde şu sözler yer aldı:

“Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı mucibince yine yargılamaya başladığına dair karar alınmasını ve bu kararla birlikte bir temel hak yahut özgürlüğü ihlal ettiği Anayasa Mahkemesi’nce tespit edilen evvelki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2016/205 Temel 2017/97 Karar sayılı kararı ile 13/10/2020 tarihili ek kararının kaldırılmasını, 6216 sayılı Kanun’un 50. hususunun (2) numaralı fıkrasına nazaran ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması kararına uygun olarak, yine yargılamaya hükmolunmasına, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 20/09/2018 tarih ve 2018/2088 temel, 2018/2728 karar sayılı onama kararına bağlı sonuçların geri alınması hedefiyle yine yargılama kararına bağlı olarak müvekkilimiz hakkındaki yargılamanın CMK m 223/3-8 uyarınca belge hakkında çabuk formda durma kararına hükmolunmasına karar verilmesini hürmetlerimizle arz ve talep ederiz.”

Bir Cevap Yaz

Yorumlar