Belediye, sokak köpeklerinin ısırdığı vatandaşa 3 bin lira tazminat ödeyecek

Konya‘nın Karatay ilçesindeki Hacıveyis Mescidi önünde 16 Kasım 2019’da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Fatih Boğaz, ısırıldığı ve kuduz tedavisi gördüğü için mahallî yönetimin hizmet kusurunun bulunduğu kanısıyla Karatay Belediyesi aleyhine tazminat davası açtı.

Boğaz’ın avukatı Ali Horasan, 30 Aralık 2019’da yazdığı dava dilekçesinde, müvekkilinin ısırılma sonrası iş ve toplumsal hayatına devam etmekte zahmet yaşadığını belirtti.

Sokak köpeklerinin eğitilmeden ve rehabilite edilmeden sokağa bırakılmaması gerektiğinin ilgili kanunlarca açık bir formda belirtildiğinin altını çizen Horasan, şöyle devam etti:

“Müvekkil, vaka nedeniyle duygusal ve fizikî manada birçok zorluk yaşamaktadır. Sahipsiz hayvanların, öncelikle saldırgan olanlarının eğitilmesi ve sahiplendirilmesi için hayvan bakım meskenleri kurma vazifelerinin belediyelere ilişkin olduğu açıktır. Her ne kadar belediye yetkilileri kendilerince üzerine düşen sorumluluğun yerine getirildiğini beyan etmişlerse de kamu yönetimleri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmetleri, gereği üzere ifa etmekle birlikte, bu hizmetin işleyişini daima olarak denetim etmek ve hizmetin yürütülmesi sırasında gerekli tedbirleri almakla da yükümlüdür.”

3 bin lira manevi tazminat

Belediye yetkililerince gerekli tedbirlerin alınmamasıyla müvekkilinin başıboş sokak köpeklerince ısırılması ortasında açık bir illiyet bağı bulunduğunu savunan Horasan, 3 bin lira manevi tazminat meblağının, hadise tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle müvekkiline ödenmesini talep etti.

Karatay Belediyesi avukatı ise savunmasında, yönetim olarak üstlerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiklerini, sahipsiz köpeklerin ihaleyi alan yüklenici firma tarafından toplandığını, rehabilite edildiğini ve bakımlarının yapıldığını belirterek, hadisede rastgele bir hizmet kusurunun bulunmadığını ileri sürdü.

Konya 1. Yönetim Mahkemesi’nce kabul edilen davada, belediye kusurlu bulundu. Mahkemenin kararında, “İdarenin hizmet kusuru nedeniyle başıboş köpeklerin saldırması sonucunda davacının yaralandığı ve tedavi gördüğü anlaşılmakta olup, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaşadığı travmanın tesirinin, yaşadığı acı, elem ve hüznün kısmen de olsa hafifletilebilmesi hedefiyle 3 bin lira manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır. Açıklanan nedenlerle davanın kabulüne, yönetime müracaat tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte 3 bin lira manevi tazminatın, davalı yönetim tarafından davacıya ödenmesine karar verildi” sözlerine yer verildi.

‘Karar emsal niteliğinde olacak’

Davacı Boğaz, hadise nedeniyle manevi olarak çok yıprandığını söyledi. Dava açma gayesinin tazminat almak değil, oburlarının ziyan görmesini engellemek olduğunu belirten Boğaz, “Mevlana Meydanı civarında, turistlerin ağır olarak bulunduğu bir bölgede bu türlü bir hadisesi yaşamaktan hüzün duydum. Vakadan sonra hayvanlardan korkmaya başladım. Ruhsal olarak etkilendim. Avukatımla görüştüm, dava yoluna gittim. Hakkımı aramak için mahkemeye başvurdum. Sonucunda davayı da kazandık. Bu vaka beni çok üzdü. Ruhsal olarak kalıcı hasar bıraktı. Gece düşlerime girmeye başlad” diye konuştu.

Avukat Ali Horasan da “Bu vakada kusurlu olan tarafın, bakıma muhtaç başıboş sokak hayvanlarından çok ilgili belediyeler olduğunu düşündüğümüzden, belediyelerimize 5199 sayılı yasa uyarınca, kendilerine düşen sorumluluğu hatırlatmak hedefiyle dava yoluna başvurmaya karar verdik. Yönetim mahkemesince de davamız kabul edildi. Belediyelerin bu mevzuda sorumlu olduğu tescil edilmiş oldu. Bu dava sonucunda ortaya çıkan karar emsal niteliğinde olacaktır” tabirini kullandı.

İlgili yasa uyarınca belediyelerin kimi yükümlülüklerinin bulunduğunu vurgulayan Horasan, “Bakıma muhtaç hayvanların gerekli bakım ve rehabilitasyonunun yapılması, rehabilite edilemeyen hayvanların da muhakkak kaidelerde hoş bir hayat geçirmelerinin sağlanması lazım. Belediyelerimiz ne yazıkki bu hususta çok bilgi sahibi değiller. Bu mevzuda bir farkındalık sağladığımızı düşünüyoruz. Tazminat talebimiz büsbütün sembolik bir sayıydı. Bu nedenle davamızın hedefine ulaştığını düşünüyorum. İnşallah bu karar hem vatandaşlarımızın hem sokak hayvanlarımızın daha huzurlu ve inançlı bir hayat geçirmelerine imkan sağlayacaktır. Belediyelerimiz de inşallah bundan sonra sorumluluklarını daha âlâ yerine getirirler” dedi.

Bir Cevap Yaz

Yorumlar