AYM’den kurumsal mail kararı: Patronun yazışmaları incelemesi hak ihlali

Resmi Gazete‘de yayımlanan karara nazaran, bir şirkette çalışan avukat, kurumsal elektronik posta adresinden diğer bir çalışana gönderdiği bildirilerin incelenmesi sonrasında işten çıkarıldı.

Avukatın açtığı işe iade davası mahkeme tarafından reddedildi, lokal mahkeme kararı Yargıtay tarafından onandı. Bunun üzerine avukat, Anayasa Mahkemesi’ne ferdi müracaatta bulundu.

Müracaatçı avukat, kurumsal elektronik posta hesapları üzerinden gerçekleştirdiği ferdî yazışmalarının isteği olmadan patron tarafından incelendiğini, yazışmaların incelenebileceğine, denetlenebileceğine yönelik yazılı ya da kelamlı kuralın mevcut olmadığını, iş mukavelesinin feshine münasebet bulmak emeliyle yazışmalarının incelendiğini, adil yargılanma ile haberleşme hürriyeti ve özel hayata hürmet hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.

Anayasa’nın 20. hususunda teminat altına alınan şahsî dataların korunmasını isteme hakkı ile Anayasa’nın 22. hususundaki haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine hükmeden Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yine yargılama yapılmasına, müracaatçıya 8 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Patron tarafından kurumsal elektronik posta hesabı üzerinden yapılan irtibatın izlenebileceği ve denetlenebileceği istikametinden açık bir bilgilendirme yapılmadığına işaret edilen münasebette, elektronik posta yazışmaları münasebet gösterilerek müracaatçının iş akdinin feshedildiği hatırlatıldı.

Münasebette, “İşveren yargılama sürecinde şahsî dataların işlenmesinin türel desteği ve işlemenin gayeleri, işlenecek bilgilerin kapsamı, dataların saklanacağı müddet, data sahibinin hakları, işlemenin sonuçları ve bilgilerin mümkün yararlancılarını gösterir bir bilgilendirme yapıldığını ortaya koymamıştır. Yargılama sürecinde feshin temel sebebini oluşturan elektronik posta irtibatına yönelik olarak bu türlü bir bilgilendirmenin yapılıp yapılmadığı derece mahkemelerince tartışılmamış, müracaatçının kendisi alenileştirmediği halde onun isteği alınmadan ve evvelce bir bilgilendirme yapılmadan elektronik posta içeriklerine erişildiği istikametindeki asıllı argümanların karşılanmadığı anlaşılmıştır” denildi.

Haberleşme hürriyetinin ihlali

Müracaatçının elektronik posta irtibatının içeriğine erişilmesini mecburî kılan bir durumun mevcut olduğunun patron tarafından açıklanmadığı vurgulanan münasebette, fesih bildiriminde ise ‘iddiaların araştırılması ve grup üyeleri ortasındaki bağlantıların anlaşılabilmesi’ gayelerinin belirtilmesiyle yetinildiği aktarıldı.

Münasebette, birebir gayeye ulaşılabilmesi bakımından ‘tarafların şikayet ve savunmalarının tahlili, şahitlerin dinlenilmesi’ üzere araçlar mevcut olduğu halde elektronik posta içeriklerinin neden incelenmesinin zarurî ve gerekli görüldüğünün patron tarafından açık formda ortaya konulmadığı, derece mahkemelerince de hadisenin bu tarafıyla tartışılmadığı belirtildi.

Yüksek Mahkeme’nin münasebetinde şunlar kaydedildi:

“Başvurucunun ferdî verisi kapsamındaki elektronik postaları ile ilgili olarak trafik bilgisi ile yetinilmediği üzere içeriklerine de kapsamı belgisiz olacak biçimde erişildiği ve bunların kullanıldığı anlaşılmıştır. Özel hukuk iş bağlarından doğan uyuşmazlığı karara bağlayan derece mahkemeleri tarafından anayasal teminatları gözeten ihtimamlı bir yargılama yapılarak olumlu yükümlülüklerin yerine getirilmediği anlaşılıldığından müracaatçının Anayasa’nın 20. hususunda garanti altına alınan ferdî dataların korunmasını isteme hakkı ile Anayasa’nın 22. hususunda garanti altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”

Bir Cevap Yaz

Yorumlar