Ankara Valiliği’nden yeni koronavirüs kararları

Ankara Valiliği’nden yeni koronavirüs kararları

Ankara Valiliği’nden yeni koronavirüs kararları

Ankara’da koronavirüsle çaba kapsamında, Vilayet Genel Hıfzıssıhha Konseyimizce, temaslı bireylerin yanlış beyan edilmesi konusunda gerekli yasal süreçlerin başlatılması ile ilgili yeni kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

“Ankara İl Genel Hıfzıssıhha Şurası 24/09/2020 tarihinde 1593 sayılı Genel Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. hususlarına nazaran, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında inanılmaz toplanarak gündemindeki hususları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

Konseyimizin 31/07/2020 tarih ve 2020/65 sayılı kararıyla meskende izolasyona alınan koronavirüs tanılı ya da temaslısı şahısların Sıhhat Bakanlığınca belirlenen izolasyon şartlarına uymalarının sağlanması gayesiyle “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulmuş,  17/08/2020 tarih ve 2020/68 sayılı kararıyla salgınla uğraşta alınan önlemlerin alanda faal bir halde uygulanmasını sağlamak maksadıyla kurulan Vilayet Salgın Kontrol Merkezleri bünyesinde Mahalle Kontrol Grupları teşkil edilmiş 11/09/2020 tarih ve 2020/72 sayılı kararıyla da izolasyon şartlarını ihlal eden ya da izolasyon şartlarını sağlama imkanı olmayan şahısların izolasyon süreçlerinin Valiliklerce tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına karar verilmişti.”

‘Temaslılara ait eksik bilgi verildiği tespit edildi’

“Gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ait olarak birtakım durumlarda eksik bilgi (ekonomik korkularla özel bölümde çalışan temaslı bireyler hakkında hakikat bilgi verilmemesi) verdikleri; kimi durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan şahısların (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu çalışanının temaslı olarak bildirilmesi) temaslı bireyler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir.

Salgınla uğraşın en değerli ögelerinden birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için teşhis konulmuş şahısların yakın periyotta temaslı oldukları şahıslar hakkında en yanlışsız bilgiyi eksiksiz biçimde vermeleri son derece değer taşımaktadır.

Bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 206 ncı hususu ile “bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine palavra beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar mahpus yahut isimli para cezası ile cezalandırılacağı” karara bağlanmıştır. Salgınla gayrette temel Kanun olan 1593 sayılı Genel Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci hususunda ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Heyetlerinin halk sıhhatini korumak maksadıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirlerin uygulanmasını sağlayacağı karar altına alınmıştır.

Bu bağlamda, koronavirüs teşhisli hastalar tarafından temaslı bireyler hakkında yapılan eksik yahut aldatıcı yahut gerçeğe muhalif beyanlara/bildirimlere ait olarak bu cins aksiyonlar içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı unsuru yeterince süreç tesis edilmesine, Kaymakamlıklar ve ilgili başka kurum ve kuruluşlarca bahis hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın üstte belirtilen çerçevede eksiksiz bir formda yerine getirilmesinin sağlanmasına, oy birliği ile karar verildi.”

1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir