2021 Yılı Merkezi İdare Bütçe Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2021 Yılı Merkezi İdare Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

AK Parti hükümetlerinin 19., Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sonrası ise hazırlanan 3. bütçe olan 2021 yılı bütçesi, bu yıl birinci kere Program Bütçe asıllarına nazaran hazırlandı. Merkezi İdare Bütçesindeki ödenekler, 68 program ortasında dağıtıldı.

Teklifle, 2021 yılı Merkezi İdare Bütçesi bu yıl program bütçe sistemine nazaran uygulamaya konulacak. Program bütçe ile kamu yönetimlerinin bütçelerinin yasama süreçlerinde ve kamuoyu nezdinde gaye ve sonuçlarının anlaşılırlığının güçlendirilmesi ve münasebetiyle şeffaflığının ve hesap verebilirliğinin daha da artırılması hedefleniyor.

Teklifte 2021 yılında bütçe masrafları 1 trilyon 346.1 milyar lira, faiz hariç masraflar 1 trilyon 166.6 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101.1 milyar lira, vergi gelirleri 922.7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü.

2021 yılında vergi gelirlerinin alt kalemleri ise şu halde varsayım edildi: “Gelir vergisi 195.3 milyar lira, kurumlar vergisi 105.2 milyar lira, özel tüketim vergisi 213.7 milyar lira, dahilde alınan KDV 70.6 milyar lira, ithalatta alınan KDV 194.9 milyar lira, motorlu taşıtlar vergisi 18.5 milyar lira, BSMV 28.5 milyar lira, damga vergisi 23.8 milyar lira, harçlar 34.4 milyar lira, öteki vergiler 37.9 milyar lira.”

Vergi dışı gelirlerin ise 178.4 milyar lira olması öngörüldü.

Kamu idarelerine 1 trilyon 223.5, özel bütçeli yönetimlere 119.9 milyar lira

Teklifle, genel bütçe kapsamındaki kamu yönetimlerine 1 trilyon 223.5 milyar lira, özel bütçeli yönetimlere 119.9 milyar lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara da 2.7 milyar lira ödenek veriliyor.

2021 bütçesinde işçi masraflarına 326.6 milyar lira, toplumsal güvenlik prim ödemelerine 54.5 milyar lira, kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alım masraflarına 89.1 milyar lira, cari transferlere 536 milyar lira, sermaye sarfiyatlarına 103.7 milyar lira, sermaye transferlerine 8.8 milyar lira, borç verme sarfiyatlarına 38 milyar lira, yedek ödeneklere 9.9 milyar lira, faiz sarfiyatlarına de 179.5 milyar lira ayrılıyor.

Lokal idarelere ayrılan kaynak, 114 milyar lira

Bütçeden lokal idarelere ayrılan kaynak, 114 milyar lira düzeyine ulaştı. Mahalli yönetimlere genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan hisse kapsamında 106.9 milyar lira, sokak aydınlatma takviyesi kapsamında 2.7 milyar lira, köylerin altyapısının desteklenmesi için oluşturulan KÖYDES projesi kapsamında 1.6 milyar lira, belediyelerin su ve kanalizasyon altyapılarını güçlendirmek için oluşturulan SUKAP projesi kapsamında 897 milyon lira ayrıldı.

Eğitime geçen yıl 5.8 milyar lira, bu yıl 11.3 milyar lira

Bütçedeki program yapısı incelendiğinde, Ulusal Eğitim Bakanlığı ile eğitim hizmeti veren öbür kurum ve kuruluşlara 2021 yılında 19.1 milyar lirası yatırım olmak üzere toplamda 211.4 milyar lira kaynak ayrıldı.

Bu kapsamda; Yükseköğretim Programına 52.2 milyar lira, Ortaöğretim Programına 43 milyar lira, Temel Eğitim Programına 82,2 milyar lira, Engellilerin Toplumsal Hayata İştiraki ve Özel Eğitim Programı içinde yer alan Engelli Eğitimine 4.8 milyar lira, Hayat Uzunluğu Öğrenme Programına 3 milyar lira, Milletlerarası Eğitim İşbirlikleri ve Yurtdışı Eğitim Programına 1.9 milyar lira ayrıldı.

Eğitime ayrılan kaynakta Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın yatırım ödeneğindeki artış dikkati çekti. 2020 yılı bütçesinde kelam konusu Bakanlığın yatırım ödeneği 5.8 milyar lira iken, bu sayı yüzde 94 artışla 11.3 milyar liraya çıkarıldı.

Böylelikle, 2021 yılı bütçesinde en büyük hisse eğitim hizmetlerine ve bu hizmetleri yürüten kuruluşlara ayrılmış oldu.

Sağlığa 20.1 milyar lira

2020 yılı bütçesinde, sıhhat bölümü yatırımlarına 11.6 milyar lira kaynak ayrılmışken, bu sayının 2021 yılı bütçesinde 20.1 milyar liraya yükseldiği görüldü.

Kelam konusu sayının 18.5 milyar lirasının Sıhhat Bakanlığı, 1.6 milyar lirasının ise üniversiteler için ayrılması öngörülüyor.

Bütçeden tarıma ayrılan kaynakta, 2020 yılı bütçesine nazaran 9 milyar lira düzeyinde artış olduğu gözlendi. Böylelikle, teklifle gelecek yılın bütçesinde tarıma 42.4 milyar lira ayrılması öngörüldü.

Bu kapsamda, ziraî dayanak programları için 22 milyar lira, tarım kesimi yatırımları için 12.1 milyar lira, ziraî kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, ziraî KİT’lerin finansmanı ve ihracat takviyeleri için 8.3 milyar lira kaynak ayrıldı.

Tarımda sulama ve içme suyu yatırımları için ayrılan kaynak 2 kattan fazla arttı

Tarım alanında en büyük yatırımcı kuruluş olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen sulama yatırımlarındaki artış da dikkati çekti. DSİ’ye 2020 yılında yatırımlar için ayrılan toplam kaynak 6,3 milyar lira seviyesindeyken, 2021 yılında bu sayı 15.1 milyar liraya ulaştı.

2021 yılı bütçe teklifinde, 2020 yılına nazaran en fazla ödenek artışı yatırım projeleri için sağlandı. Bu çerçevede, 2020 yılında 56.6 milyar lira olan sermaye masrafı ödenekleri, yüzde 83 oranında artarak (47.1 milyar lira artışla) 103.7 milyar liraya ulaştı.

Kelam konusu sayı 2020 yılı bütçesi ile karşılaştırıldığında, oransal olarak tarımdaki artış yüzde 147, eğitimdeki artış yüzde 83, ulaştırmadaki artış yüzde 82, sıhhatteki artış yüzde 72 oldu.

Büyük yatırımcı kuruluşlar açısından bakıldığında ise yatırım ödeneği bir evvelki yıla nazaran oransal olarak en fazla artış gösteren kurum yüzde 139 ile DSİ, yüzde 94 ile Ulusal Eğitim Bakanlığı ve yüzde 84 ile Karayolları Genel Müdürlüğü oldu.

Teklifte, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri’ne (KSS) ayrılan yatırım ödeneğindeki artış da dikkati çekti. 2020 yılında OSB ve KSS yatırımlarına 204 milyon lira kaynak ayrılmışken, 2021 yılında bu sayının 1 milyar 124 milyon liraya ulaştığı görüldü.

Özel kesimin üretken yatırımlarının ve istihdamın desteklenmesi stratejisi kapsamında toplumsal güvenlik patron prim dayanakları için 27.7 milyar lira, ziraî kredi faiz takviyeleri için 5.5 milyar lira, hazine dayanaklı kefaletler için 5.5 milyar lira, ihracat takviyeleri için 4.1 milyar lira, esnafların finansmana erişimi için 3.8 milyar lira ayrıldı.

TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge takviye programı TARAL için 2020 yılında 1 milyar 63 milyon lira ödenek ayrılmışken, 2021 yılı bütçe teklifinde bu sayının 2 milyar 163 milyon liraya ulaştığı görüldü.

Ayrıyeten, program bütçe sınıflandırmasına nazaran bakıldığında da araştırma, geliştirme ve yenilik için ayrılan toplam kaynak 6 milyar 842 milyon lira oldu.

Bir Cevap Yaz

Yorumlar